Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 373
Tất cả: 5584842
CƠ SỞ HẠ TẦNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô Hà Tĩnh
Ngày 13/10/2011, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội, nhiệm kỳ 2011-2014. Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 6/9/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Tri thức ngành GTVT với chương trình xây dựng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai từ khi có Nghị quyết TW khóa X ngày 5/8/2008; đây là một chủ trương lớn và mới của Đảng và Nhà nước về “Phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn”.
Cơ sở hạ tầng
Hiện nay, ngoài Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, toàn tỉnh có 6 chi nhánh và công ty kinh doanh tín dụng, ngân hàng
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com