Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 363
Tất cả: 5584832
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
82. Cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.
81. Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ ủy thác từ cấp IV trở xuống.
80. Cấp lại Giấy phép lái xe tập lái
79. Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe đầu kéo”.
78. Tách Giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.
77. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình giao thông
76. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động khi bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận.
75. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác
74. Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Hướng dẫn đăng ký giải quyết TTHC bằng Dịch vụ công cấp độ 3 tại Sở GTVT Hà Tĩnh
Bắt đầu từ 01/8/2016 ngoài việc áp dụng Dịch vụ công cấp độ 03 đối với thủ tục đổi GPLX Sở GTVT còn triển khai áp dụng thêm 23 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực vận tải, quản lý giao thông.
1. Chuyển đổi Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2, A3 do ngành Giao thông Vận tải cấp từ giấy bìa sang vật liệu PET.
2. Chuyển đổi Giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 3 (ba) tháng do ngành Giao thông vận tải cấp bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET .
3. Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào
4. Cấp mới Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
5. Đăng ký khai thác, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe theo tuyến cố định.
6. Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến cố định.
7. Ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.
8. Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe ô tô vận tải hành khách theo tuyến cố định.
9. Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe ô tô hợp đồng.
10. Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Taxi.
11. Cấp mới, cấp lại Biển hiệu xe khách du lịch.
12. Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe Công- ten- nơ.
13. Cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
14. Cấp lại Giấy phép kinh doanh do hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
15. Cấp lại giấy phép do Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bị mất hoặc bị hư hỏng.
16. Giảm tần suất chạy xe vận tải hành khách trên tuyến cố định.
17. Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe trung chuyển”.
18. Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe nội bộ”.
19. Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe buýt”.
20. Cấp mới, cấp lại phù hiệu “Xe tải”.
21. Đăng ký biểu trưng (logo) đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi, màu sơn đặc trưng đối với đơn vị xe buýt.
22. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác.
23. Cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt – Lào đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào.
24. Cấp Giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải).
25. Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.
26. Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô.
27. Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
28. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác.
29. Công bố lại bến xe khách vào khai thác.
30. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.
31. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân
32. Đổi giấy phép lái xe mô tô do ngành Công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng.
40. Đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp từ ngày 31/7/1995.
39. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài
38. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.
37. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, còn hồ sơ gốc)
36. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, không còn hồ sơ gốc)
35. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc)
34. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc)
33. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất (quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc)
32. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho GPLX bị mất lần thứ nhất.
31. Cấp lại giấy phép lái xe bị mất lần thứ ba trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại do GPLX bị mất lần thứ hai.
30. Cấp lại giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn.
29. Lập lại hồ sơ gốc bị mất.
28. Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.
27. Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.
26. Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
25. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4
24. Cấp giấy phép lái xe tập lái
23. Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình.
22. Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.
21. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
20. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
19. Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
18. Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ.
17. Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.
16. Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh.
15. Cấp giấy phép thi công đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và Quốc lộ ủy thác từ cấp IV trở xuống.
14. Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu
13. Cấp giấy đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu không có chứng từ gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển
12. Cấp lại giấy đăng ký xe máy chuyên dùng bị mất giấy đăng ký hoặc biển số
11. Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố
10. Sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố
9. Cấp Giấy đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
7. Xóa đăng ký xe máy chuyên dùng
6. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng thay đổi chủ sở hữu.
5. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu.
4. Đăng ký lại xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu.
3. Đổi Giấy đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông
1. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
Kế hoạch cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC
Kế hoạch cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết TTHC
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở GTVT
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở GTVT
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com