Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 608
Tất cả: 5579419
LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
29. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi hoặc thay đổi địa chỉ hoặc loại cơ sở đào tạo.
28. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa khi bị mất, bị hỏng
27. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo loại 4 đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
1. Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba (T3).
2. Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư (T4)
3. Học, dự thi lấy Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba (M3).
4. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thủy thủ hạng nhất (TT1).
5. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thủy thủ hạng nhì (TT2)
6. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thợ máy hạng nhất (TM1)
7. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ thợ máy hạng nhì (TM2)
8. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất (LPT1)
9. Học, dự kiểm tra lấy Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhì (LPT2)
10. Cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB)
11. Cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba
12. Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
13. Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn đã cấp trước ngày 01/01/2015
14. Chuyển đổi chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá, tàu biển sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
15. Cấp lại giấy chứng nhận, đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa)
16. Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam
17. Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông.
18. Cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.
19. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa
20. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa).
21. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật)
22. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký)
23. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký).
24. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội (đối với chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác).
25. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội.
26. Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com