Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 376
Tất cả: 5584845
HỌC LUẬT QUA HÌNH ẢNH - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Học luật qua hình ảnh: Bài 22
Học luật qua hình ảnh: Bài 21
Học luật qua hình ảnh: Bài 20
Học luật qua hình ảnh: Bài 19
Học luật qua hình ảnh: Bài 18
Học luật qua hình ảnh: Bài 17
Học luật qua hình ảnh: Bài 16
Học luật qua hình ảnh: Bài 15
Học luật qua hình ảnh: Bài 14
Học luật qua hình ảnh: Bài 13
Học luật qua hình ảnh: Bài 12
Học luật qua hình ảnh: Bài 11
Học luật qua hình ảnh: Bài 10
Học luật qua hình ảnh: Bài 9
Học luật qua hình ảnh: Bài 8
Học luật qua hình ảnh: Bài 7
Học luật qua hình ảnh: Bài 6
Học luật qua hình ảnh: Bài 5
Học luật qua hình ảnh: Bài 4
Học luật qua hình ảnh: Bài 3
Học luật qua hình ảnh: Bài 2
Học luật qua hình ảnh: Bài 1
Biển phụ
Biển số 501 đặt bên dưới một số biển bảo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế để thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.
Biển chỉ dẫn
Trên đoạn đường này, phương tiện được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau không có điều khiển giao thông. Phương tiện trên đường khác nhập vào hay cắt ngang qua phải nhường đường (trừ cácloại xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
Biển báo hiệu lệnh
Để báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải đi theo một hướng nhất định hoặc chỉ được đi theo các hướng đã quy định, phải đặt một trong những kiểu biển báo số 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hướng phải đi theo".
Biển báo nguy hiểm
Báo trước sắp đến một chỗ nguy hiểm vòng bên trái
Biển báo cấm
Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh co thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com