Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 389
Tất cả: 5584858
PHÒNG - BAN - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Thanh tra Sở
Thanh tra giao thông vận tải Hà Tĩnh là cơ quan của Sở GTVT Hà Tĩnh, thuộc hệ thống thanh tra giao thông vận tải, Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Sở
Giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức, phòng, ban, đơn vị thuộc Cơ quan Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở, thực hiện công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng; trực tiếp quản lý công tác hành chính quản trị cơ quan. Tham mưu quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ chính sách đối với người lao động; chế độ chính sách cho tổ chức và cá nhân người có công đối với Ngành.
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về công tác khoa học kỹ thuật chuyên ngành; thẩm định kỹ thuật và quản lý chất lượng các công trình giao thông; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong Ngành
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về quy hoạch, phát triển vận tải; quản lý phương tiện vận tải thuỷ, bộ, phương tiện thi công cơ giới hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao
Phòng Quản lý Giao thông
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước hệ thống đường bộ, đường sông, công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh, bao gồm: Đường Trung ương; đường Tỉnh; đường Huyện; đường GTNT; đường Chuyên dùng khác và hệ thống đường sông
Phòng Kế hoạch-Tài chính
Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về: Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT và GTNT; duy tu bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải; phát triển các ngành, nghề về GTVT; quản lý tài chính, tài sản toàn ngành
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng trên cơ sở chuyển đổi Phòng TCHC Sở thành Văn phòng được quy định tại Quyết định số 130 /QĐ-SGTVT-TC ngày 30 /01/20007 của Giám đốc sở.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com