Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 3145
Tất cả: 5305909
CÂU HỎI LÝ THUYẾT - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Câu hỏi lý thuyết xe máy

Câu 1: KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG BỘ" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

 A - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ
 B - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ  

Câu hỏi lý thuyết Ô tô

Câu 1: KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG BỘ" ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG?

 A - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ.
 B - Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com