Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1236
Tất cả: 5309312
GIA LACH-ROAD 8-CAU TREO BORDER GATE ECONOMIC ZONE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Hong Linh Town
Located on a land strip stretching from the foot of Hong Linh Mountain to Minh Giang and Lam Rivers, Hong Linh Town borders on Nghi Xuan and Hung Nguyen Districts (Nghe An Province) to the north; Can Loc District to the south; Nghi Xuan District to the east; and Duc Tho District to the west.
Tien Stream-Thien Tuong Tourist Resort
Tien Stream-Thien Tuong Lake tourist resort has been generally planned in detail with an area of 100ha in Hong Linh beauty spot complex - one of the nine beautiful landscapes of the country.
Thai Yen Industrial, Cottage Industrial and Handicraft
With a population of 7,000 people, Thai Yen Craft Village has 1,200 households producing and trading in wood furniture with over 1,500 local skilled workers and 150 labourers from neighbouring areas.
Cau Treo International Border Gate Economic Zone
Established under the Prime Minister’s Decision No.177/1998/QD-TTg of September 15, 1998, Cau Treo international border gate economic zone includes administrative units of Son Kim 1, Son Kim 2 and Tay Son Town in Huong Son District.
Nuoc Sot Eco-Tourism and Trade Area
 Located along Road 8A, 35km from Ho Chi Minh Raod, 17km from Cau Treo international border gate, Nuoc Sot eco-tourism and trade area covers 200-300ha.
Tay Son Industral and Trade Area
It covers a planned arage area of 700ha along the Road 8 from Dai Kim, Tay Son Township, to the Ha Tan Bridge, where a series of industrial and trade complexes have been established.
Huong Son Huou Sao
Huou Sao (Japanese Dapple Deer) is a rare and precious animal species which is raised for antler exploitation - a valuable material to produce many tonic pharmaceutical products. For many years, deer antler has remarkable health promoting and rejuvenating properties.
Tam Soa-Tran Phu-Phan Dinh Phung Tourist Site
Tam Soa is the T-junction of Ngan Sau, Ngan Pho and La Rivers. Coming to Tam Soa Wharf, visitors not only behold beautiful landscape of Ru Thong, Tung Linh, Thach Ban, Tam Mountain, but also travel by boat on the La River to listen to folk songs
Ngan Truoi-Cam Trang Irrigation cum Hydro-electric Power Work
The irrigation and hydro-electric power work is built in Vu Quang District with a capacity of nearly 800 million m3. When the work is put into operation, it will facilitate the socio-economic development in Road 8 economic zone and economic zones lying along Ho Chi Minh Road.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com