Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1628
Tất cả: 5177195
SOUTHERN HA TINH ECONOMIC ZONE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Overview
It is a key economic zone of the province, which borders the Cam Xuyen District to the north, Quang Binh Province to the south, Laos to the west and the East Sea to the east.
Vung Ang Economic Zone
Established under the Prime Minister’s Decision No. 72/2006/QD-TTg of April, 3 2006, this economic region covers 22,781ha and is situated in the south of Ha Tinh Province’s Ky Anh District.
Vung Ang Aquatic Product-Processing Sector
Vung Ang aquatic product-processing plant is situated in Vung Ang industrial park on an area favourable for land and waterway transport.
Con Pass-Hoanh Son Quan-Ngang Pass Ecological Tour
Hoanh Son Mountain in Hoanh Son Mountain Range runs along the western area of Ha Tinh Province. At 17057 latitude north, 106028 longitude east, it stretches to the east adjacent to the Pacific, creating the Ngang Pass.
Temple Worshipping Nguyen Thi Bich Chau
The Temple which is also called Mrs. Hai’s Temple, Hai Khau Temple or Temple worshipping Che Thang’s wife, is located on 4,500m2 in Ky Ninh Commune, Ky Anh District, about 7km east of Ky Anh District.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com