Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1465
Tất cả: 5451129
PROJECTS ON ACTIVE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Some Projects with Investment Agreement Already Registered
The project on building thermal-electric power plant II in Vung Ang is jointly implemented by Shanghai Electric and Gas Group, China, and Golden Cord Group, Hong Kong, with a total investment capital of 1.2 billion USD.
Investment Projects Being Implemented
Han Hwa Resources Company Ltd., has a total capital of 3.6 million USD, which focuses on reforestation and pulp production. 
Thach Khe Iron Mine
Thach Khe iron mine covers 300ha in Thach Ha District, about 6km east of Ha Tinh City. It consists of Deluvi, original and mixed ore beds. Original ore stretches in the northeast-southwest direction and is 3km long, 200m-700m wide, 17.5m-403.4m thick and from -7.9m to -706.4m deep.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com