Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1468
Tất cả: 5451132
PLAN OF INVESTMENT PROMOTION - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Investment Promotion Policies
Decision No.461/QD-UBND issued on February 10, 2006 by the Provincial People’s Committee, promulgating categories of land in Ha Tinh Province.
Key Works and Programmes
The irrigation reservoir upstream of the Tri River in Ky Hoa Commune, Ky Anh District, with a total investment capital of 87.1 billion VND. When completed, the work will supply water for Vung Ang economic zone with a capacity of 116.7m3/day and agricultural production, create environmental scenery for eco-tourism, and prevent flood and erosion in the River’s downstream areas.
Some Policies on Preferences and Supports for Investment in Vung Ang Economic Zone and Industrial Parks of Ha Tinh Province.
Under the Decision No.16/2007QD-UBND issued on April 27, 2007 by Ha Tinh Provincial People’s Committee
Investment Promotion Policies
Decision No.72/2006/QD-TTg issued on April 3, 2006 by the Prime Minister, establishing and promulgating operating regulations of Vung Ang economic zone in Ha Tinh Province.
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com