Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 607
Tất cả: 5579418
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ DỰ ÁN, XÂY DỰNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ DỰ ÁN, XÂY DỰNG
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
3212/QĐ-UBND
31/10/2017
Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
4677/TCĐBVN-CQLXDĐB
01/08/2017
4677/TCĐBVN-CQLXDĐB Về việc chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP
3212/QĐ-UBND
31/10/2017
Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020
3759/SGTVT-KH
18/12/2017
Về việc góp ý kiến vào Hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối
1265 /SGTVT-KH
09/5/2017
Về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1250/HD-SGTVT-TĐ
05/5/2016
24a/2016/NĐ-CP
05/04/2016
Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
03/2016/TT-BXD
10/3/2016
Thông tư 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
03/2016/TT-BKHĐT&ĐT
05/5/2016
Thông tư 03/2016/TT-BKH&ĐT quy định đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
3388/SGTVT-KH
03/10/2016
Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
05/2016 /TT-BXD
10/3/2016
Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng
06/2016/TT-BXD
10/3/2016
Số:855 /HD-SGTVT
31/3/2015
Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020
07/2015/TT-BKHĐT-BTC
8/9/2015
Thông tư 07/2015/TTLT-BLHĐT-BTC quy định việc cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu
19/2015/tt-bkhđt
27/11/2015
19/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
27/2014/TT-BGTVT
28/7/2014
Công văn
2014
27/2014/TT-BGTVT
28/7/2014
Quy định về QLCL vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng CTGT
31/2014/TT-BGTVT
5/8/2014
Thông tư 31/2014/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất
32/2014/tt-bgtvt
8/8/2014
Quy định khai thác quản lý vận hành đường GTNT
12/2014/tt-bgtvt
2014
Hướng dẫn khai thác vận hành cầu trên đường GTNT
13/CT-BGTVT
18/8/2013
Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
100/2013/nđ-cp
03/9/2013
3173/QĐ-BGTVT
11/10/2013
Quyết định ban hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành Giao thông vận tải.
3363/QĐ-UBND
29/10/2013
V/v phê duyệt điều chỉnh hệ thống tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/2013/TT-BXD
16/10/2013
Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.
17/2013/TT-BXD
30/10/2013
Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
Đề án
2013
Đề án quản lý, khai thác điểm đỗ xe trên lòng lề đường các đô thị và trung tâm các khu kinh tế Vũng Áng
18/2012/NĐ-CP
13/3/2012
Nghị định Quỹ bảo trì đường bộ
12/2009/NĐ-CP
10/02/2009
Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Trang: [1] [2]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com