Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 118
Tất cả: 5578929
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ GIAO THÔNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ GIAO THÔNG
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
3247/SGTVT-KH
02/11/2017
Về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh
23/ttg
05/7/2016
CHỈ THỊ 23/TTG VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
37/ 2016/QĐ-UBND
04/8/2016
Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
THÔNG TƯ 50/2015/TT-BGTVT
23/9/2015
THÔNG TƯ 50/2015/TT-BGTVT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP
91/2015/TT-BGTVT
31/12/2015
Thông tư 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015
235/QĐ-SGTVT
26/1/2015
Quyết định xếp loại đường để tính cước vận tải
824/SGTVT-KH
30/3/2015
V/v góp ý kiến vào quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào QL15B và các tuyến đường tỉnh; cập nhật, bổ sung các điểm đấu nối vào CHXD trên các QL qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3427/QĐ-UBND
03/9/2015
về việc quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào QL15B và các tuyến đường tỉnh
46/2015/TT-BGTVT
7/9/2015
Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định tải trọng khổ giới hạn đường bộ....
45/2015
10/9/2015
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quy định một số nội dung trong công tác bảo trì đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
70/2014/TT-BGTVT
05/12/2014
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
69/2014/TT-BGTVT
27/11/2014
Thông tư quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
Về việc góp ý dự thảo “Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
46/2016/TT-BGTVT
29/12/2016
Ngày 29/12/2016, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 46/2016//TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Việt Nam. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia gồm 06 tuyến (sông La, sông Ngàn Sâu đoạn Km+00-Km27+00, sông Rào Cái, sông Gia Hội, sông Nghèn và Kênh Nhà Lê) được điều chỉnh gộp lại thành 03 tuyến chính, chiều dài 167,5km, cụ thể:
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com