Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 121
Tất cả: 5578932
VĂN BẢN PHÁP QUY: TIÊU CHUẨN NGÀNH - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TIÊU CHUẨN NGÀNH
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
TCVN 10380:2014
2014
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường giao thông nông thôn (GTNT)
TCXDVN104 : 2007
30/5/2007
TCXDVN104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "
Số 03/2007/QĐ-BNV
26/2/2007
Quyết định Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
62/2007/QĐ-BGTVT
28/12/2007
Quyết định số 62/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/ 12/ 2007 Ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01/01/2008
15/2005/QĐ-BGTVT
15/02/2005
Ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ .
TCXDVN 326 :2004
10/12/2004
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 326 : 2004 CỌC KHOAN NHỒI - TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
06/2004/TT-BGTVT
31/03/2004
Thông tư số : 06/2004/TT-BGTVT ngày 31/03/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định số : 23/2004/NĐ-CP về quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người
23/2004/NĐ-CP
13/01/2004
Nghị định số 23/2004/NĐ-CP ngày 13/01/2004 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng của ô tô tải và ô tô chở người
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com