Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 119
Tất cả: 5578930
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
89/SGTVT-QLPT&NL
11/01/2016
Quyết định công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP Hà Tĩnh-Vũ Quang- Hương Sơn
04/QĐ-SGTVT-VT
17/02/2017
Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý I năm 2017
396/QĐ-SGTVT-PQLPT&NL
20/02/2017
Quyết định về công bố kết quả chấm điểm đánh giá xếp hạng các cơ sở đào tạo lái xe Ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2016
397/QĐ-SGTVT-PQLPT&NL
20/02/2017
về công bố kết quả chấm điểm đánh giá xếp hạng các cơ sở đào tạo lái xe Mô tô trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2016
953/QĐ-SGTVT- VT
10/4/2017
953/QĐ-SGTVT- VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017
2904/QĐ-SGTVT-VT
09/10/2017
Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2017
01/12/2017
Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải
3367/QĐ-SGTVT
03/10/2016
Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh năm 2016
Số 3117/SGTVT-VT
15/9/2016
về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
3126/SGTVT-VT
15/9/2016
Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3127/SGTVT-VT
15/9/2016
Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3191/SGTVT-VT
21/9/2016
Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3294/SGTVT-VT
27/9/2016
Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3417/SGTVT-QLPT&NL
04/10/2016
về lộ trình đổi GPLX giấy bìa sang GPLX vật liệu PET
3498/SGTVT-VT
10/10/2016
Về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến
3929/SGTVT-PQLPT&NL
01/11/2016
thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
4615/SGTVT-QLVT
12/12/2016
20/2010/TT-BGTVT
30/7/2010
Số: 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ
59/2011/TT-BGTVT
05/12/2011
59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 03 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
56/2014/TT-BGTVT
24/10/2014
56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
75/2014/TT-BGTVT
19/02/2014
Số: 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/02/2014 quy định về thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa và việc tổ chức đăng ký phương tiện thủy nội địa
1495/SGTVT-QLPT&NL
24/5/2016
Hướng dẫn các đơn vị tham gia đăng ký thành viên của giao dịch vận tải VinaTrucking
1667/QĐ-SGTVT-QLPTNL
07/6/2016
về việc công bố tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh-Lộc Hà-Nghi Xuân-TP Vinh
2029/QĐ-SGTVT
04/7/2016
Số 2029/QĐ-SGTVT ngày 04/7/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh năm 2016
65/2016/NĐ-CP
1/7/2016
Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
2333/QĐ-SGTVT-QLPT&NL
28/7/2016
Quyết định công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP Hà Tĩnh - ĐT550 - Thạch Đồng - Thạch Khê - TT Thiên Cầm
2725/SGTVT-VT
24/8/2016
về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định
96/SGTVT-QLPT&NL
14/01/2015
169/SGTVT-QLPT&NL
20/01/2015
Trang: [1] [2] [3] [4]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com