Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 116
Tất cả: 5578927
VĂN BẢN PHÁP QUY: TÀI CHÍNH, PHÍ LỆ PHÍ - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: TÀI CHÍNH, PHÍ LỆ PHÍ
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
40/2017/TT-BTC
28/4/2017
Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
1610/Ctr-SGTVT-KH
12/6/2017
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017
620/SGTVT-KHTC
15/3/2016
08/2016/TT-BTC
18/01/2016
09/2016/TT-BGTVT
18/01/2016
09/2016/TT-BTC
18/01/2016
về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
08/2016/TT-BTC
18/01/2016
2401/SGTVT-KH
02/8/2016
188/2016/TT-BTC
8/11/2016
Thông tư 188/2016/TT-BTC về quản lý lệ phí, phí sát hạch, cấp GPLX..
209/2016/TT-BTC
10/11/2016
Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định thiết kế cơ sở
210/2016/TT-BTC
10/11/2016
Thông tư 210/2016/TT-BTC về thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán
2015
159/2015/TT-BTC
15/10/2015
159/2015/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
3887/SGTVT-KHTC
24/11/2015
4977/SGTVT
31/12/2014
4977/SGTVT ngày 31/12/2014 về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013
05/2014/TT-BTC
06/01/2014
Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;
98/2014/TT-BTC
25/7/2014
Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
99/2014/TTLT-BTC-BGTVT
29/7/2014
Quy định bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ.
Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
2756_QĐ_BTC
27/10/2014
2014
450/SGTVT-VP
06/02/2013
Công khai quyết toán và dự toán ngân sách năm
23/2013/TT-BTC
27/02/2013
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
17/2013/TT-BTC
19/02/2013

Thông tư sửa đổi khoản 1 điều 6 thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của bộ tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

141/2011/TT-BTC
20/10/2011
Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật
176/2011/TT-BTC
06/12/2011
Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
Số: 68/2012/TT-BTC
26/4/2012
Thông tư Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
97/2010/TT-BTC
06/7/2010
Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
24/2010/TT-BGTVT
31/8/2010
Thông tư Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
129/2010/TTLT-BTC-BGTVT
27/8/2010
Thông tin liên tịch Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Trang: [1] [2]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com