Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1379
Tất cả: 5451043
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ DỰ ÁN, XÂY DỰNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: QUẢN LÝ DỰ ÁN, XÂY DỰNG
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
33/2008/NQ-CP
31/12/2008
Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp.
02/2008/TT-BGTVT
04/03/2008
Thông tư số: 02/2008/TT-BGTVT ngày 04 tháng 03 năm 2008 Bộ trưởng GTVT Hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải
03/2008/NĐ-CP
07/01/2008
Nghị định của chính phủ số 03/2008/nđ-cp ngày 07 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2007/nđ-cp ngày 13 tháng 06 năm 2007 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
58/2008/NĐ-CP
05/05/2008
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
14/2008/CT-BGTVT
22/12/2008
Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải
25/2008/QĐ-BGTVT
27/11/2008
Quyết định về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008
1744 /2008/QĐ-BKH
29/12/2008
Quyết định Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
3964/QĐ-BGTVT
30/12/2008
Quyết định Về việc ban hành Quy định phối hợp công tác giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải và các Cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án
22/2008/QĐ-BGTVT
20/10/2008
Quyết định ban hành Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải.
23/2008/TT-BCA
14/10/2008
thông tư của bộ công an số 23/2008/tt-bca-c11 ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 146/2007/nđ-cp ngày 14 tháng 9 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
04/2007/TT-BGTVT
13/03/2007
Thông tư : 04/2007/TT-BGTVT - hướng dẫn hoạt động Thanh Tra GTVT
56/2007/QĐ-BGTVT
07/11/2007
Quyết định số : 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
36/2006/QĐ-BGTVT
31/10/2006
Quyết định số : 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
39/2006/QĐ-BGTVT
3/11/2006
Ban hành bổ sung Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
38/2006/QĐ-BGTVT
1/11/2006
Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
71/2006/NĐ-CP
25/7/2006
Nghị định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
38/2006/QĐ-BGTVT
2006
Quyết định số : 38/2006/QĐ-BGTVT
21/2005/NĐ-CP
01/03/2005
Nghị định số : 21/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa
29/2005/NĐ-CP
10/3/2005
Nghị định Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa
68 /2005/QĐ- BGTVT
09/12/2005
Quyết định Về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia
30/2004/QĐ-BGTVT
14/12/2004
Quy định này quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của âm hiệu, đèn hiệu, dấu hiệu và cờ hiệu trên phương tiện thủy nội địa.
31/2004/QĐ-BGTVT
21/12/2004
Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa".
35/2004/QĐ-BGTVT
23/12/2004
Quy định này quy định điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ của các trường, trung tâm đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.
25/2004/QĐ-BGTVT
25/11/2004
Quyết định số : 25/2004/QĐ-BGTVT - ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa
09/2003/TT-BGTVT
14/04/2003
Thông tư hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông
01/2012/TT-BXD
08/5/2012
3122/SGTVT-TĐ
25/10/2017
Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
21/NĐ-CP
01/03/2005
Nghị định số : 21 /NĐ-CP ngày 01/03/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông Đường thuỷ nội địa
Trang: [1] [2]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com