Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1116
Tất cả: 5579927
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
10 /2007/TT-BGTVT
06/8/2007
Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
7/1/2009
Quyết định số : 36/2006/QĐ-BGTVT
34/2006/QĐ-BGTVT
2006
Quyết định số : 34/2006/QĐ-BGTVT- ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt
10/2006/TT-BGTVT
2006
Thông tư số 10/2006/TT-BGTVThướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
17/2005/TT-BGTVT
22/12/2005
Thông tư số : 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành Nghị định thư 2001 ngày 18/07/2001 thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam – Lào
08/2005/QĐ-BGTVT
2005
Quyết định số : 08 /2005/QĐ-BGTVT- ban hành "Quy định về bến xe ô tô khách"
09/2005/NĐ-CP
27/01/2005
Nghị đĩnh số : 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa
18/2005/QĐ-BGTVT
24/3/2005
Ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo,thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
19/2005/QĐ-BGTVT
25/03/2005
Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm
20 /2005/QĐ-BGTVT
28/3/2005
Quyết định Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa
07/2005/QĐ-BGTVT
07/01/2005
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa
27 /2005/QĐ - BGTVT
17/5/2005
Quyết định Về quản lý đường thủy nội địa
27/2004/QĐ-BGTVT
01/12/2004
Ban hành quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thủy thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thủy nội địa
4/11/2008
Quyết định số : 39/2006/QĐ-BGTVT
05/2007/QĐ.BGTVT
2007
Quyết định số : 05/2007/QĐ.BGTVT- ban hành quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ
7/11/2007
Quyết định số : 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
7/12/2007
Quyết định số : 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
6/3/2008
Quyết định số : 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế Quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ
110/2006/NĐ-CP
28/9/2006
Nghị định số : 110/2006/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
32/2012/TT-BGTVT
9/8/2012
QUY ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC GIỚI HẠN THÙNG CHỞ HÀNG Ô TÔ TẢI TỰ ĐỔ, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC TẢI TỰ ĐỔ, Ô TÔ XI TÉC, RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC XI TÉC THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
32/2012/TT-BGTVT
9/8/2012
Vừa qua, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32/2012/TT-BGTVT quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ôtô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ (xe tự đổ); ôtô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc (xe xi téc) tham gia giao thông đường bộ.
2874/SGTVT-VT
31/8/2016
2875/SGTVT-VT
31/8/2016
Tổng hợp giá cước vận tải các doanh nghiệp vận tải hành khách
156 /NĐ-CP
19/10/2007
Nghị đĩnh số : 156 /NĐ-CP ngày 19/10/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP
09/2005/NĐ-CP
27/01/2005
Nghị đĩnh số : 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa
07/2007/QĐ-UBND
2007
Quyết định số : 07/2007/QĐ-UBND- Về việc công bố đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2005/QĐ-BGTVT
2005
Quyết định số : 27/2005/QĐ-BGTVT - về quản lý đường thuỷ nội địa
Nhiệm vụ của sát hạch viên
04/5/2012
Nhiệm vụ của sát hạch viên
Trang: [1] [2] [3] [4]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com