Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1115
Tất cả: 5579926
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Tổ chức bộ máy, CCVC-LĐ
Quản lý dự án, Xây dựng
Tài chính, phí lệ phí
Vận tải, Phương tiện, Người lái
Tiêu chuẩn ngành
Quản lý giao thông
Thanh tra, xử lý vi phạm
Lĩnh vực khác
   
   
   
   
   
     
VĂN BẢN PHÁP QUY: VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI LÁI
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
152/2014/TTLT/BTC/BGTVT
15/10/2014
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bang xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
48/2014/TT-BGTVT
15/10/2014
Bổ sung sửa đổi thông tư 46/2014/TT-BGTVT
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
4583/SGTVT-QLPTNL
04/12/2014
Góp ý kiến Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách định nội tỉnh
4583 /SGTVT-QLPTNL
04/12/2014
Góp ý kiến Quy hoạch phát triển vận tải taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
63/2014/TT-BGTVT
07/11/2014
Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
67/2014/TT-BGTVT
1311/2014
Thông tư 67/2014/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013
Ngày 30/12/2014, Sở GTVT Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 4911/QĐ-SGTVT-QLPT&NL về việc Công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Thành phố Hà Tĩnh – Hương Sơn do công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh tổ chức khai thác
Thông tư 75/2014/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
88/2014/TT-BGTVT
31/12/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư về tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào
85/2014/TT-BGTVT
31/12/2014
Thông tư Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
87/2014/TT-BGTVT
31/12/2014
Theo Điều 1 Thông tư số 87 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 54 của Thông tư số 46/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ có nêu rõ: “Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ trường hợp chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang giấy phép bằng vật liệu PET
38/2013/TT-BGTVT
24/10/2013
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
06/2012/TT-BGTVT
08/3/2012
Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
46/2012/TT-BGTVT
07/11/2012
Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số: 197/2012/TT-BTC
15/11/2012
Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Thông tư 15/2011/TT-BGTVT
31/3/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2009/tt-bgtvt ngày 19 tháng 6 năm 2009 của bộ trưởng bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
38/2011/TT-BGTVT
18/5/2011
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định thư giữa Việt Nam và Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện qua biên giới
Số: 86/2011/TT-BTC
17/6/2011
Thông tư Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
14/2010/TT-BGTVT
24/6/2010
Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô
05/2008/CT-TTg
31/01/2008
Chỉ thị số :05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
55/2007/QĐ-BGTVT
07/11/2008
Quyết định của Bộ GTVT Ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.
07/2008/QĐ-BGTVT
29/04/2008
Quyết định số 07/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/04/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007; "Quy định về vận tải khách bằng taxi" ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
29/2007/QĐ-BGTVT
26/06/2007
Quyết định số : 29 /2007/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2007 về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007
86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT
18/7/2007
Thông tư liên tịch số : 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT, ngày 18 tháng 07 năm 2007 Hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô
60/2007/QĐ-BGTVT
07/12/2007
Quyết định số: 60 /2007/QĐ-BGTVT ngày 07/ 12 / 2007 Ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ôtô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ
15/2007/QĐ-BGTVT
2007
Quyết định số : 15/2007/QĐ-BGTVTVề việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong “Quy định về bến xe ô tô khách”
17/2007/QĐ.BGTVT
2007
Quyết định số : 17/2007/QĐ.BGTVT - Ban hành "Quy định về vận tải khách bằng taxi"
16/2007/QĐ.BGTVT
2007
Quyết định số 16/2007/QĐ.BGTVT- Ban hành "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô"
09/2005/NĐ-CP
19/10/2007
Nghị đĩnh số : 156/2007/NĐ-CP ngày 19/10/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP
Trang: [1] [2] [3] [4]
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com