Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1443
Tất cả: 5451107
Tri thức ngành GTVT với chương trình xây dựng nông thôn mới
Tin đăng ngày: 8/9/2011 - 5749 lần xem
Tri thức ngành GTVT với chương trình xây dựng nông thôn mới
 

           Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai từ khi có Nghị quyết TW khóa X ngày 5/8/2008; đây là một chủ trương lớn và mới của Đảng và Nhà nước về “Phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn”. Tuy vậy, ngay từ ngày tái lập tỉnh, ngành GTVT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh triển khai nhiều chương trình dự án phục vụ dân sinh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng cho khu vực nông thôn cụ thể:

1 Về công tác quy hoạch:

 

Sở GTVT Hà Tĩnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Hà Tĩnh đến năm 2020 và quy hoạch phát triển GTVT cấp huyện mà hiện nay các địa phương đang hoàn thiện để phê duyệt trong năm 2011.

 

2. Về phát triển mạng lưới giao thông nông thôn.

 

Đề án “Huy động nguồn lực toàn dân làm đường nhựa, bê tông GTNT” đã được phát động tại Thị xã Hồng Lĩnh từ 3/1996. Đây là một chủ trương lớn thu hút sự đồng tình của toàn thể nhân dân, các ngành, các cấp. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” phong trào được duy trì phát triển mạnh mẽ, khối lượng năm sau cao hơn năm trước....

Đến nay, mạng lưới GTNT đã phát triển rộng khắp tới tận từng thôn xóm, với tổng số chiều dài 7.926km (chưa kể trên 5.000km nội đồng), trong đó có 4.418km đã được kiên cố hóa bằng bê tông và nhựa.

Ngành GTVT đầu tư lồng ghép nhiều chương trình dự án phát triển GTNT như các dự án ODA do ADB và WB tài trợ, các dự án đường ô tô đến trung tâm xã ... Hiện nay 100% số xã trong toàn tỉnh đã có đường  ô tô đến trung tâm. Theo thống kê từ năm 1996 đến nay toàn dân đã đóng góp hàng chục triệu ngày công, kinh phí trên 1500 tỷ đồng.

Nhằm nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của các tuyến đường GTNT. Năm 2008 Sở GTVT đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT đảm bảo tiêu chuẩn đường GTNT loại B trở lên Bnền ≥ 4m; mặt đường đủ rộng tối thiểu là 3m.

Hệ thống đường GTNT phát triền đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, dễ dàng, giao lưu hàng hóa thuận tiện, tạo động lực thúc đẩy nên kinh tế phát triển làm cho bộ mặt nông thôn ngày nay càng thêm đổi mới, tạo tiền đề chọ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

       Nối nhịp bờ vui...

                      

                            Cầu Mỹ Thịnh thuộc dự án GTNT

 

3. Về công tác tổ chức quản lý và đào tạo nguồn lực

 

Từ năm 1996 đến nay Sở GTVT đã thành lập Ban Quản lý dự án PT GTNT để quản lý các dự án đầu từ trên địa bàn tỉnh về GTNT và đặc biệt là “Tổ giảng viên đào tạo kiến thức về GTNT” gồm 4 kỹ sư cầu đường bộ trẻ với hơn 30 khóa đào tạo được PMU6 và Ngân hàng thế giới đánh giá cao. Đồng thời cũng đã cử hàng trăm lượt cán bộ phụ trách GTNT thuộc phòng Giao thông, Công thương và các xã, phường, thị trấn theo học tại trường Cao đẳng giao thông Miền Trung. Trang bị đủ Sổ tay duy tu bảo dưỡng cho tất cả các xã trong toàn tỉnh.

Sau khi đề án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về duy tu, bão dưỡng và bão trì công trình đường GTNT” được phê duyệt. Sở GTVT đang từng bước lập cơ sở dữ liệu, cài đặt phần mềm quản lý hệ thống GTNT trên địa bàn toàn tỉnh. Cán bộ chuyên trách cấp huyện đã được tập huấn chuyển giao công nghệ và thiết bị quản lý GTNT.

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, sự tham mưu của Hội KHKT cầu đường Hà Tĩnh, trí thức ngành GTVT Hà Tĩnh cần chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

          Một là: Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về GTNT, hoàn thành các tuyến đường vào trung tâm xã, đảm bảo cho ô tô vào trung tâm các xã được quanh năm.

          Ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống đường huyện lộ theo quy hoạch khoảng 1.421 km và các tuyến trục chính đường xã (mỗi xã có từ 1-2 trục chính)

          Từng bước đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống GTNT hiện đã kiên cố hóa đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại B trở lên.

          Hai là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về GTNT, triển khai tốt công tác CCHC, tiếp tục rà soát và hoàn thiện lại các TTHC liên quan đến lĩnh vực GTNT để phục vụ nhân dân, hoàn thiện bộ máy quản lý hệ thống GTNT từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách GTNT cấp xã, tối thiểu có trình độ trung cấp trở lên.

          Ba là: Đẩy mạnh các hoạt động KHKT, tổ chức một số cuộc Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng xây dựng công trình giao thông. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật về kết cấu áo đường GTNT có tính điển hình để áp dụng cho các vùng miền trên địa bàn tỉnh phù hợp với địa hình từng vùng và tận dụng được vật liệu địa phương.

          Tăng cường công tác kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình GTNT trên địa bàn tỉnh, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến GTNT. Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL để nâng cáo trách nhiệm, ý thức bảo vệ hạ tầng giao thông cho người dân. Chỉ đạo các cơ sở đào tạo ưu tiên đào tạo, sát hạch cấp GPLX cho các đối tượng ở nông thôn nhằm tham gia giao thông an toàn để cùng với các ngành, các cấp xây dựng thành công chương trình nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh./.

 

                                                                                                               Bài viết: Đ/c Nguyễn Trân - PGĐ Sở

 

Các tin Hạ tầng - Quy hoạch khác:

Cơ sở dữ liệu HTĐB (27/10/2016)
Công bố Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc - Nam (3/9/2015)
Phê duyệt Quy hoạch phát GTVT huyện Thạch Hà đến năm 2020 (14/12/2011)
Tri thức ngành GTVT với chương trình xây dựng nông thôn mới (8/9/2011)
Các giải pháp chính sách chủ yếu (8/10/2008)
Đánh giá tác động môi trường (8/10/2008)
Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Tĩnh đến 2020. (7/10/2008)
Dự báo nhu cầu vận tải (7/10/2008)
Hiện trạng kinh tế - xã hội và GTVT giai đoạn 2000 - 2005 (7/10/2008)
Hạ tầng Quy hoạch (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com