Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 474
Tất cả: 5584943
Thanh tra Sở
Tin đăng ngày: 12/1/2009 - 8074 lần xem
Thanh tra Sở
 

1. Chức năng: Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn của Sở GTVT thuộc hệ thống thanh tra GTVT, Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành  GTVT trên địa bàn theo quy định của Pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Thanh tra Sở có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 15/7/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Thanh tra, Công văn số 470/BGTVT-TTr ngày 25/01/2011 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải theo Luật Thanh tra và các nhiệm vụ sau:

a, Thường trực công tác phòng chống tham nhũng, Thường trực công tác an toàn giao thông của Sở;

b, Phối hợp với phòng Quản lý giao thông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không xẩy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu;

c, Chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; hoàn thiện hồ sơ vi phạm, căn cứ mức độ vi phạm phối hợp với Phòng Quản lý giao thông tham mưu văn bản yêu cầu UBND cấp huyện thực hiện cưỡng chế, phối hợp cưỡng chế hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;

d, Kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính, ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng và cải cách hành chính tại đơn vị; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thanh tra.  

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com