Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 472
Tất cả: 5584941
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
Tin đăng ngày: 10/11/2008 - 7538 lần xem
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
 

Trưởng phòng: Lê Anh Sơn
Điện thoại: 0393. 858551         ĐTDĐ: 0913.387.089
Email: sonla.sgt@hatinh.gov.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Cao Quý

Điện thoại: 0393. 858551         ĐTDĐ: 0913.276.368

Email: quync.sgt@hatinh.gov.vn


             1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình giao thông, khoa học công nghệ và môi trường giao thông vận tải.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a, Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, chất lượng, trình tự thủ tục xây dựng cơ bản trong lĩnh vực Giao thông vận tải và chủ trì tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, khoa học công nghệ về giao thông vận tải;

          b, Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng xây dựng các công trình giao thông; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, phát hiện những sai sót, bất hợp lý và đề xuất phương án xử lý;

          c, Tham gia ý kiến thiết cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, an toàn giao thông, và dự toán các công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp quản lý của tỉnh và quy định của pháp luật;

          d, Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư các dự án giao thông về quy mô, cấp, hạng công trình và kinh phí dự kiến khi có yêu cầu;

đ, Xây dựng và tham gia phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu  xây dựng kế hoạch phát triển và ứng dụng khoa học- công nghệ trong toàn ngành; xây dựng, tổng hợp và đề xuất kế hoạch hàng năm về việc thực hiện công tác khoa học, công nghệ trong xây dựng công trình giao thông và lĩnh vực vận tải, tham mưu đề xuất xét tặng hoặc công nhận các danh hiệu, các đề tài sáng kiến và ứng dụng khoa học công nghệ, các công trình chất lượng của ngành;

e, Chủ trì thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

g, Phối hợp Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và  xây dựng cơ bản bản giao thông theo quy định của pháp luật;

h, Thư ký Hội đồng giám định chất lượng, thành viên Hội đồng kiểm tra kỹ thuật của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào quản lý, sử dụng;

i, Tham mưu giải quyết sự cố hoặc vấn đề kỹ thuật phức tạp các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh;

y, Thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc phòng;

k, Báo cáo thống kê, quản lý tài sản, nhân lực của phòng theo phân cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com