Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 473
Tất cả: 5584942
Phòng Quản lý Giao thông
Tin đăng ngày: 10/11/2008 - 7162 lần xem
Phòng Quản lý Giao thông
 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Mai

Điện thoại:0393. 858350      ĐTDĐ: 0989.146.145
Email:

Phó Trưởng phòng: Trần Thế Hùng

Điện thoại:0393. 858350 ĐTDĐ: 0903.474.479

Email: Hungtt.sgt@hatinh.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đường Trung ương; đường tỉnh; đường huyện; đường GTNT; đường chuyên dùng và hạ tầng kỹ thuật giao thông khác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a, Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản về lĩnh vực quản lý giao thông, bảo vệ công trình giao thông, an toàn giao thông thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở;

b, Trực tiếp quản lý hồ sơ, lập danh mục quản lý và điều hành công tác quản lý kỹ thuật các công trình  đã được đưa vào khai thác; thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương; chỉ đạo công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu, đường, hệ thống báo hiệu và hành lang an toàn giao thông, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các trường hợp hư hỏng, mất mát;

c, Cơ quan đầu mối tổ chức phối hợp các lực lượng của ngành và địa phương để thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT; chủ trì phối hợp với Thanh tra tham mưu văn bản yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông;

d, Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính lập, điều chỉnh kế hoạch quản lý, duy tu, sửa chữa cầu đường; triển khai kế hoạch tháng, quý, năm và chủ trì nghiệm thu thanh toán; tham gia nghiệm thu công trình XDCB mới hoặc sửa chữa lớn hoàn thành đưa vào khai thác;

đ, Chủ trì kiểm tra kỹ thuật định kỳ, đột xuất và đề xuất phương án phân cấp quản lý cầu, đường, phân loại đường để cấp phép sử dụng, khai thác, hoặc đình chỉ khai thác, sử dụng các công trình, các tuyến giao thông trên địa bàn Tỉnh;

e, Chủ trì triển khai thực hiện Đề án tăng cường QLNN trong duy tu, bão dưỡng, bảo trì hệ thống đường GTNT; Phối hợp với các huyện, thị tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hệ thống đường huyện, đường chuyên dùng để có biện pháp quản lý;

g, Hướng dẫn đơn vị được giao quản lý thực hiện nhiệm vụ khảo sát, xây dựng kế hoạch sửa chữa thường xuyên cầu, đường hàng năm và chỉ đạo triển khai kế hoạch khi đã được phê duyệt; Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì sữa chữa cầu đường trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

h, Giám sát kỹ thuật, chất lượng công tác quản lý, duy tu, sửa chữa cầu, đường, kể cả sửa chữa thường xuyên và sửa chữa vừa theo phân cấp quản lý;

i, Xem xét tham mưu  ý kiến đối với các dự án liên quan đến đường bộ và xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;

y, Thẩm định an toàn giao thông hồ sơ đấu nối tại các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh, đường Trung ương, các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh, đường Trung ương theo phân cấp quản lý;

k, Thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại các tuyến và cảng, bến thủy nội địa; tham mưu công bố việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa địa phương và đóng, mở các cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương; tổ chức cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông  theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ, của Tỉnh;

l, Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý giao thông và hướng dẫn xây dựng quy chế phân cấp quản lý cầu đường, duy tu sửa chữa cho các đơn vị quản lý giao thông và chính quyền cấp huyện, xã;

m, Chủ trì xây dựng kế hoạch thưc hiện phương án phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo giao thông, thường trực công tác phòng chống bão lụt,  tìm kiếm cứu nạn của Sở và tham mưu triển khai thực hiện;

n, Rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và cải cách hành chính theo chức năng của phòng;

o, Báo cáo thống kê, quản lý tài sản, nhân lực của phòng theo phân cấp và các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com