Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1059
Tất cả: 5452383
Trường trung cấp Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 7/10/2008 - 5308 lần xem
Trường trung cấp Hà Tĩnh
 
Chức năng nhiệm vụ:


1.Tổ chức dạy nghề và hoạt động dịch vụ; tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.
2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề của Trường trong từng năm, từng thời kỳ cho các nghề hệ trung cấp nghề: Vận hành và sửa chữa máy công trình; Kỹ thuật sắt; Kỹ thuật xây dựng; Mộc Mỹ nghệ. Và các nghề hệ sơ cấp nghề: Lái xe cơ giới đường bộ; Sửa chữa điện Công nghiệp và dân dụng; May công nghiệp, dân dụnngh, tin học văn phòng...
3. Thực hiện đào tạo nghề dài hạn; đào tạo nghề ngắn hạn (đạt trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề); bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề.
4. Xây dựng chương trình đào tạo hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề theo quy định chương trình đào tạo nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành; tổ chức thực hiện khi được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chấp nhận.
5.Tổ chức biên soạn và phê duyệt tài liệu, giáo trình dạy nghề trên cơ sở  thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập.
6.Tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng nghề; công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề, theo quy định của Bộ LĐTB &XH.
7. Thực hiện việc tuyển sinh, quản lý học sinh; phối hợp với gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục và đào tạo nghề.
8. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên. Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị, các tài sản khác và tài chính theo quy định của pháp luật.
9. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực dạy nghề; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.
10. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề.
11. Tư vấn nghề và việc làm cho học sinh; cung ứng và giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động, giáo dục định hướng và đào tạo lao động xuất khẩu.
12.Tham gia phổ cập nghề cho người lao động; phối hợp làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.
13 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên.
 14. Được thu các loại phí, học phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước và cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý cho phép.

http://truongtrungcapnghehatinh.edu.vn/

Các tin Cơ sở đào tạo lái xe khác:

Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh (31/10/2013)
Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm hà Tĩnh (7/10/2008)
Trung tâm dạy nghề Kỳ Anh (7/10/2008)
Trường dạy nghề Việt Đức (7/10/2008)
Trường trung cấp kỹ nghệ Hà Tĩnh (7/10/2008)
Trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh (7/10/2008)
Trường trung cấp Hà Tĩnh (7/10/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com