Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 2814
Tất cả: 5528442
Biển báo cấm
Tin đăng ngày: 4/10/2008 - 11879 lần xem
Biển báo cấm
 

Biển 101:  Đường cấm

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Nếu đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc thì biển cấm được đặt ở giữa phần xe chạy kèm theo có hàng rào chắn ngang trước phần xe chạy thì các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào.
 


Biển 102:  Cấm đi ngược chiều

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 103a:  Cấm ô tô

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh co thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 104:  Cấm mô tô

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe mô tô đi qua, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 105:  Cấm ô tô và mô tô

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và mô tô đi qua, trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 106a:  Cấm ô tô tải

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn đi qua, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy thi công chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
 


Biển 107:  Cấm ô tô khách và ô tô tải

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm ô tô chở khách và các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3.5 tấn kể cả cácloại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 108:  Cấm ô tô kéo moóc

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm cácloại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả mô tô, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ các loại ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ moóc) theo luật lệ Nhà nước quy định.
 


Biển 110a:  Cấm xe đạp

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
 


Biển 110b:  Cấm xe đạp thồ

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển không cấm người dắt loại xe này.
 


Biển 111a:  Cấm xe gắn máy

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
 


Biển 112:  Cấm người đi bộ

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm người đi bộ qua lại.
 


Biển 113:  Cấm xe người kéo đẩy

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật.
 


Biển 117:  Hạn chế chiều cao

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
 


Biển 118:  Hạn chế chiều ngang

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
 


Biển 122:  Dừng lại

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
 

Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn, cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi khi biết chắc chắn là trên đường không có điều gì cản trở.
 


Biển 123a:  Cấm rẽ trái

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái.
 

Nếu đã đặt biển cấm rẽ trái thì các loại xe (cơ giới và thô sơ) cũng không được phép quay đầu xe.
 


Biển 124a:  Cấm quay đầu xe

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Biển không có giá trị cấm rẽ trái để sang đường khác.
 


Biển 125:  Cấm vượt

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
 


Biển 126:  Cấm ô tô tải vượt

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
 

Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải.
 


Biển 127:  Tốc độ tối đa cho phép

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Số ghi trên biển chỉ tốc độ tối đa cho phép tính bằng km/h.
 


Biển 130:  Cấm dừng xe và đỗ xe

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Đối với các loại xe ô tô khách, taxi chạy theo hành trình đã quy định đước hướng dẫn chỗ dừng thích hợp.
 


Biển 131a:  Cấm đỗ xe

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo nơi cấm đỗ xe, trừ các loại xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
 

Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển bất kể ngày nào.
 


Biển 134:  Hết hạn chế tốc độ tối đa

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển có giá trị báo cho ngời lái xe biết hiệu lực của biển 127 hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
 


Biển 135:  Hết tất cả các lệnh cấm

Hình ảnh biển báo, chỉ dẫn

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Đến hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng một lúc hết tác dụng đối với các xe chạy, phải đặt biển 135 "Hết tất cả các lệnh cấm".
 

Biển có giá trị cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và các biển từ 125 đến 131 (a, b, c) đối với các xe chạy cùng một lúc hết tác dụng.

Các tin Giúp bạn đi đường khác:

Niêm yết giá cước vận tải khách trên địa bàn Hà Tĩnh (5/2/2015)
Biển báo cấm (4/10/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com