Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1819
Tất cả: 5454687
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018
Tin đăng ngày: 26/12/2017 - 433 lần xem
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018
 

TT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

SÁT HẠCH VIÊN

1

Trường TCN Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 15/01

3. Chiều ngày 30/01

Dũng (TT), V.Hà, Hiền, Lý, Phú.

Đạt (TT), Thắng, Phú, Tuệ, Hiền.

2

Trung tâm DN-HN&GDTXKỳ Anh

1. Chiều ngày 06/01   (Thứ bảy)

2. Chiều ngày 23/01

Đạt (TT), V.Hà, Thu, Thông, Trung.

Dũng(TT), Lộc, Tuệ, Hậu, Sinh.

3

Trung tâm DN-HN&GDTX Đức Thọ

1.Sáng ngày 29/01

Đạt (TT), Vân, V.Hà, Lộc, Hậu.

4

Trường TC Kỷ Nghệ Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 13/01  (Thứ bảy)

2. Chiều ngày 29/01

Dũng(TT),  Hà, Trung, Thông, Mỹ

Đạt (TT), Vân, V.Hà, Lộc, Hậu.

5

Trường TCN Lý Tự Trọng

1. Sáng ngày 12/01

2. Chiều ngày 31/01

Đạt (TT), Vân, Đồng, Sinh, Tuệ

Dũng (TT), V.Hà, Hiền, Toàn, Lý

6

Trường CĐNCN Hà Tĩnh CSII

1. Chiều ngày 24/01

Dũng (TT), V.Hà, Hậu, Bách, Lý

7

Trường CĐN Việt Đức Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 17/01

1. Sáng ngày 30/01

Dũng(TT), Đạt, Hiền, Tuệ, Bách

Đạt (TT),Hà , Hiền, Hậu, Toàn.

Các tin Sát hạch lái xe khác:

1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018 (26/12/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018 (26/12/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017 (24/11/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017 (24/11/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (28/8/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (25/8/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com