Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 708
Tất cả: 5308784
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017
Tin đăng ngày: 25/10/2017 - 433 lần xem
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017
 

TT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

SÁT HẠCH VIÊN

1

Trường TCN Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 07/11

2. Chiều ngày 18/11 (T7)

3. Chiều ngày 27/11

Dũng (TT), V.Hà, Hiền, Lý, Phú.

Đạt (TT), Mỹ, Trung, Thu, Thông.

Dũng (TT), V.Hà, Phú, Tuệ, Hiền.

2

Trung tâm DN-HN&GDTXKỳ Anh

1. Chiều ngày 08/11

2. Chiều ngày 23/11

Dũng (TT), V.Hà, Lộc, Bách, sinh.

Đạt(TT), Vân, Thắng, lý, Bách.

3

Trung tâm DN-HN&GDTX Đức Thọ

1.Chiều ngày 24/11

Đạt (TT), Vân, Đồng, Bách, Hậu.

4

Trường TC Kỷ Nghệ Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 01/11

Đạt(TT),  Hiền, Lộc, Phú, Toàn.

5

Trường TCN Lý Tự Trọng

1. Sáng ngày 14/11

2. Chiều ngày 29/11

Đạt (TT), Vân, Đồng, Sinh, Tuệ

Dũng (TT), V.Hà, Hiền, Toàn, Lý

6

Trường CĐNCN Hà Tĩnh CSII

1. Chiều ngày 28/11

 

Dũng (TT), V.Hà, Sinh, Hậu, Bách.

7

Trường CĐN Việt Đức Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 09/11

1. Sáng ngày 28/11

Dũng(TT), Đạt, Hiền, Tuệ, Bách

Đạt (TT), V.Hà, Hiền, Hậu, Toàn.

Các tin Sát hạch lái xe khác:

1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (28/8/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (25/8/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017 (25/4/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017 (25/4/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017 (24/3/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com