Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 436
Tất cả: 5584905
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
Tin đăng ngày: 25/8/2017 - 769 lần xem
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017
 

TT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

SÁT HẠCH VIÊN

1

Trường TCN Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 07/09

2. Chiều ngày 16/09 (T7)

3. Chiều ngày 25/09

Đạt (TT), Hiền, Thắng Đồng, Lý.

M.Hà (TT), Nam, Mỹ, Thu, Thông.

Dũng (TT), V. Hà, Vân, Lý, Thắng.

2

Trung tâm DN-HN&GDTXKỳ Anh

1. Chiều ngày 08/09  

2. Chiều ngày 23/09(T7)

Dũng (TT), Tuệ, Lộc, Hậu, sinh.

M.Hà, Nam, Trung, Thông, Mỹ.

3

Trung tâm DN-HN&GDTX Đức Thọ

1.Chiều ngày 15/09

Đạt (TT), Vân, Lý, Tuệ, Hậu.

4

Trường TC Kỷ Nghệ Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 20/09

Dũng(TT),  Hiền, Lộc, Bách, Hậu.

5

Trường TCN Lý Tự Trọng

1. Sáng ngày 12/09

2. Chiều ngày 28/09

Đạt (TT), Hiền, Bách, Phú, Toàn.

Dũng (TT), Hiền, Đồng, Bách, Phú.

6

Trường CĐNCN Hà Tĩnh CSII

1. Chiều ngày 09/09 (T7)

2. Chiều ngày 27/09

M.Hà (TT), Nam, Vân. Lý, Trung.

Dũng (TT), V.Hà, Sinh, Hậu, Lộc.

Các tin Sát hạch lái xe khác:

1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018 (26/12/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 01-2018 (26/12/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017 (24/11/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 12-2017 (24/11/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 11-2017 (25/10/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 10-2017 (25/9/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (28/8/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (25/8/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com