Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 2045
Tất cả: 5177612
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
Tin đăng ngày: 26/7/2017 - 859 lần xem
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017
 

TT

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

SÁT HẠCH VIÊN

1

Trường TCN Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 10/08

2. Sáng ngày   19/08 (T7)

3. Chiều ngày 31/08

Đạt (TT), V. Hà, Đồng, Phú, Lộc.

M.Hà (TT), Nam, Mỹ, Thu, Trung.

Dũng (TT), Hiền, Phú, Lộc, Lý.

2

Trung tâm DN-HN&GDTXKỳ Anh

1. Chiều ngày 05/08 (T7)

2. Chiều ngày 25/08

Dũng (TT), M.Hà, Nam, Lộc, Thông

Đạt (TT), Hiền, Lộc, Toàn, Lý.

3

Trung tâm DN-HN&GDTX Đức Thọ

1.Chiều ngày 29/08

Đạt (TT), V. Hà, Thắng, Sinh, Hậu.

4

Trường TC Kỷ Nghệ Hà Tĩnh

1. Chiều ngày 08/08

2. Sáng ngày  29/08

Dũng(TT), V.Hà,  Hiền, Bách, Thắng.

Đạt (TT), V. Hà, Thắng, Sinh, Hậu.

5

Trường TCN Lý Tự Trọng

1. Sáng ngày 16/08

2. Chiều ngày 30/08

Đạt (TT), V.Hà, Bách, Đồng, Tuệ.

Dũng (TT), Vân, Đồng, Bách, Hậu.

6

Trường CĐNCN Hà Tĩnh CSII

1. Chiều ngày 09/08

2. Chiều ngày 23/08

Dũng (TT), Sinh, Toàn, Vân. Lý.

Đạt (TT), Vân, Hậu, Bách, V.Hà.

Các tin Sát hạch lái xe khác:

1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (28/8/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 9-2017 (25/8/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 8-2017 (26/7/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 07-2017 (21/6/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 06-2017 (24/5/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017 (25/4/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 05-2017 (25/4/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017 (24/3/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 04-2017 (24/3/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017 (24/2/2017)
2. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch A1 và Kế hoạch điều động SHV tháng 03-2017 (24/2/2017)
1. Lịch duyệt hồ sơ, Sát hạch ô tô và Kế hoạch điều động SHV tháng 02-2017 (23/1/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com