Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 2068
Tất cả: 5177635
Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương
Tin đăng ngày: 13/6/2017 - 180 lần xem
Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương
 
download Download văn bản tại đây

Các tin Văn bản pháp quy khác:

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương (13/6/2017)
Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 (12/6/2017)
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. (2/6/2017)
Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (10/5/2017)
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công... (9/5/2017)
953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017 (12/4/2017)
Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017 (12/4/2017)
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh (7/4/2017)
Số 876/SGTVT-VP ngày 31/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020 (4/4/2017)
647/QĐ-SGTVT-KH ngày 14/3/2017 Quyết định về việc công bố công khai số liệu giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 (15/3/2017)
Thông tư 210/2016/TT-BTC về thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán (9/3/2017)
Thông tư 209/2016/TT-BTC quy định mức thu phí thẩm định thiết kế (9/3/2017)
Thông tư 188/2016/TT-BTC về quản lý lệ phí, phí sát hạch, cấp GPLX.. (22/2/2017)
Số 397/QĐ-SGTVT-PQLPT&NL ngày 20/02/2017 về công bố kết quả chấm điểm đánh giá xếp hạng các cơ sở đào tạo lái xe Ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2016 (21/2/2017)
Số 396/QĐ-SGTVT-PQLPT&NL ngày 20/02/2017 về công bố kết quả chấm điểm đánh giá xếp hạng các cơ sở đào tạo lái xe Ô tô trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2016 (21/2/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com