Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 111
Tất cả: 5578922
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...
Tin đăng ngày: 9/5/2017 - 713 lần xem
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...
 

Nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 -2020; Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã ban hành Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT về việc “Phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, kỹ thuật thi công trong xây dựng và quản lý bảo trì đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020" (Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT), thay thế Hướng dẫn số 1250/HD-SGTVT-TĐ ngày 05 tháng 5 năm 2016 về “Phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020”.

Việc ban hành văn bản hướng dẫn sửa đổi nhằm kịp thời cụ thể hóa Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giúp các địa phương thực hiện và hoàn thành tốt tiêu chí số 2 theo quy định mới kể từ năm 2017 trở đi.

Điểm mới trong Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT là quy mô tiểu chuẩn kỹ thuật, định mức cấp phối vật liệu,... của các loại đường giao thông đã cập nhật Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và bổ sung một số nội dung cơ bản về quy trình kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng và rãnh thoát nước; kèm theo các bản vẽ định hình, điển hình mặt cắt ngang các loại đường, cống thoát nước, rãnh thoát nước theo quy định mới.

 

download Download văn bản tại đây

Các tin Văn bản pháp quy khác:

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải (4/12/2017)
3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 (24/11/2017)
Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP (23/11/2017)
Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 (6/11/2017)
Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh (6/11/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông (25/10/2017)
Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương (13/6/2017)
Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 (12/6/2017)
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. (2/6/2017)
Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (10/5/2017)
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công... (9/5/2017)
2904/QĐ-SGTVT-VT ngày 09/10/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2017 (12/4/2017)
Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017 (12/4/2017)
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh (7/4/2017)
Số 876/SGTVT-VP ngày 31/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020 (4/4/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com