Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 102
Tất cả: 5578913
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh
Tin đăng ngày: 7/4/2017 - 482 lần xem
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh
 

Ngày 29/12/2016, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 46/2016//TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Việt Nam. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia gồm 06 tuyến (sông La, sông Ngàn Sâu đoạn Km+00-Km27+00, sông Rào Cái, sông Gia Hội, sông Nghèn và Kênh Nhà Lê) được điều chỉnh gộp lại thành 03 tuyến chính, chiều dài 167,5km, cụ thể:

1. Tuyến sông La - Ngàn sâu: Dài 40km, gồm 02 đoạn:

- Đoạn 1: từ Ngã ba Núi Thành đến Ngã ba Linh Cảm, dài 13km, đạt sông cấp III.

- Đoạn 2: từ Ngã ba Linh Cảm đến Ngã ba Cửa Rào, dài 27km, đạt sông cấp IV.

2. Tuyến sông Rào Cái - Gia Hội: Dài 63km, gồm 02 đoạn:

- Đoạn 1: từ Ngã ba Sơn đến thị trấn Cẩm Xuyên (cầu Họ), dài 37km, đạt sông cấp IV.

- Đoạn 2: từ Cửa Nhượng đến cầu Họ, dài 26km, đạt sông cấp V.

3. Tuyến sông Nghèn: Dài 64,5km, gồm 03 đoạn:

- Đoạn 1: từ cửa Sót đến cầu Hộ Độ, dài 14km, đạt sông cấp III.

- Đoạn 2: từ cầu Hộ Độ đến cầu Nghèn, dài 24,5km, đạt sông cấp IV.

- Đoạn 3: từ cầu Nghèn đến cống Trung Lương, dài 26km, đạt sông cấp V (hạn chế).

                                                                                 Tin: Thế Hùng - QLGT

Các tin Văn bản pháp quy khác:

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải (4/12/2017)
3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 (24/11/2017)
Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP (23/11/2017)
Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 (6/11/2017)
Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh (6/11/2017)
Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông (25/10/2017)
Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương (13/6/2017)
Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 (12/6/2017)
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. (2/6/2017)
Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (10/5/2017)
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công... (9/5/2017)
2904/QĐ-SGTVT-VT ngày 09/10/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2017 (12/4/2017)
Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017 (12/4/2017)
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh (7/4/2017)
Số 876/SGTVT-VP ngày 31/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020 (4/4/2017)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com