Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 468
Tất cả: 5584937
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành.
Tin đăng ngày: 19/8/2016 - 2613 lần xem
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành.
 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Chỉ thị số 14/CT-BGTVT ngày 12/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Cấp ủy, lãnh đạo Ban QLDA phát triển giao thông & vốn sự nghiệp – Sở Giao thông vận tải đã tập trung, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cá nhân đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành, kết quả đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch của đơn vị cũng như Sở Giao thông vận tải đề ra trong công tác này.

Theo đó, trong thời gian qua, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn ODA tại Ban  QLDA phát triển giao thông & vốn sự nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều công trình, dự án đã quyết toán kịp thời, góp phần quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và bàn giao giá trị tài sản cho các đơn vị quản lý, sử dụng hiệu quả theo đúng quy định; từ năm 2014 đến ngày 30/6/2016, Cấp ủy, lãnh đạo Ban đã tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cá nhân đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị để thực hiện hoàn thành quyết toán 49 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư 434,7 tỷ đồng. Trong đó, năm 2014 quyết toán 14 công trình; năm 2015 quyết toán 15 công trình và 6 tháng đầu năm 2016 thực hiện quyết toán 20 công trình. Hiện nay tại Ban QLDA không còn tình trạng chậm quyết toán công trình, hay công trình đã hoàn thành mà chậm lập báo cáo quyết toán theo quy định. Từ kết quả thu được trong công tác quyết toán vốn đầu tư, đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho đơn vị tham mưu cho Sở Giao thông vận tải trong việc xử lý nợ đọng XDCB và đề xuất bố trí vốn đầu tư cho các công trình. Đến thời điểm hiện tại Ban chỉ còn 02 công trình có nợ đọng đó là cầu Đá Đón, huyện Hương Sơn và cầu Hương Đô, huyện Hương Khê với số nợ đọng XDCB là 2,8 tỷ đồng (số nợ đọng XDCB tại Ban tính đến 31/12/2014 là 21,35 tỷ đồng).

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Ban QLDA phát triển giao thông & vốn sự nghiệp tiếp tục xác định, làm tốt công tác quyết toán vốn đầu tư là góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành và luôn coi đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị.

                                                                                                Ban QLDAPTGT&VSN

Các tin Công trình thi công khác:

Ứng dụng công nghệ cào bóc, gia cố và tái sinh nguội tại chổ trong sữa chữa đường giao thông nông thôn tại huyện Can Lộc (21/7/2017)
Nâng cao chất lượng mặt đường bê tông tại các công trình giao thông nông thôn xây dựng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh (18/4/2017)
Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai hướng dẫn thi công thí điểm mặt đường BTXM theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2017 (17/3/2017)
Khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường và cầu vào Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẫn, tại hồ Kẽ Gỗ. (9/3/2017)
Xác định nguyên nhân sự cố võng Cầu Rào Trạ (28/2/2017)
Tập trung cao độ để thực hiện Dự án mở rộng QL1 đoạn Bắc và Nam thành phố Hà Tĩnh (24/2/2017)
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành. (19/8/2016)
Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tuyến đường liên xã Thạch Lưu - Thạch Hương, huyện Thạch Hà (19/8/2016)
Đề xuất ứng dụng “Giải pháp túi địa kỹ thuật” để sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. (30/6/2016)
Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác bảo trì đường bộ (19/5/2016)
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NHỰA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (29/4/2016)
Khắc phục sự cố sập cầu Cơn Độ, Thị xã Hồng Lĩnh: (13/4/2016)
Kiểm tra, xử lý xe chở gỗ keo trên tuyến QL8B (4/4/2016)
Thông báo phân luồng tổ chức giao thông cho xe khách qua khu vực thành phố Hà Tĩnh (2/7/2015)
Tổ chức hội thi giáo viên dạy lái xe giỏi (18/5/2015)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com