Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 443
Tất cả: 5522371
Một số dự án lớn trọng điểm trên địa bàn Tỉnh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư
Tin đăng ngày: 13/8/2008 - 9172 lần xem
Một số dự án lớn trọng điểm trên địa bàn Tỉnh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư
 

 I- Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng áng nối QL1A tại đèo Ngang (đoạn Mỏ sắt Thạch Khê - Vũng áng):

 1- Tên Dự án: Đường ven Biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng áng (giai đoạn 1 đoạn Mỏ sắt Thạch Khê - Vũng áng).
 2- Mục tiêu dự án: Xây dựng tuyến vận tải chính phục vụ khai thác Mỏ sắt Thạch Khê và phát triển Khu kinh tế Vũng áng (Cảng Vũng áng, Sơn Dương, Trung tâm nhiệt điện, Khu công nghiệp thép), phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh Quốc phòng của tỉnh Hà Tĩnh.
 3- Địa điểm xây dựng: Huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.
 4- Quy mô đầu tư xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật:
 a- Tuyến đường:
 - Chiều dài tuyến: 64.990,84m.
 + Điểm đầu tuyến (Km0+00) tại ngã 4 giao cắt giữa đường QL1A - Mỏ sắt Thạch Khê và đường tỉnh lộ 3.
 + Điểm cuối (Km65+204,86) tại ngã 5 giao với đường Cảng Vũng áng - Biên giới Việt Lào (Km2+038 đường Cảng Vũng áng - Biên giới Việt Lào).
 b- Cấp hạng đường:
 - Cấp quản lý: Các đoạn tuyến được thiết kế mới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với những đoạn địa hình núi khó thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.
 - Cấp kỹ thuật: 80km/h đối với địa hình đồng bằng và 60km/h đối với địa hình núi khó.
 - Tần suất thiết kế 4% đối với nền đường, cống và cầu nhỏ.
 - Chiều rộng nền đường Bnền= 12m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 7m, chiều rộng lề 2x2,5m (gia cố mỗi bên 2m kết cấu như mặt đường).
 c- Công trình thoát nước trên tuyến:
 - Quy mô: Công trình trên tuyến được thiết kế dạng vĩnh cửu.
 - Tải trọng thiết kế cầu, cống: Hoạt tải HL93.
 - Tần suất thiết kế cầu lớn, cầu trung: P= 1%.

 II- Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1A - Mỏ sắt Thạch Khê:

 1- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1A - Mỏ sắt Thạch Khê.
 2- Mục tiêu dự án: Chủ yếu giải quyết vận chuyển trang thiết bị phục vụ cho công tác chuẩn bị và quá trình khai thác quặng tại mỏ sắt Thạch Khê giai đoạn 2008 - 2010, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh Quốc phòng vùng biển ngang của tỉnh Hà Tĩnh.
 3- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Thành phố Hà Tĩnh.
 4- Quy mô đầu tư xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:
 a- Tuyến đường:
 - Tổng chiều dài tuyến: 25.118m.
 + Điểm đầu: Tại Km0+00 giao với QL1A tại Km504+400, thuộc địa phận xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (trùng với điểm đầu của dự án đường tránh QL1A đoạn qua Thành phố Hà Tĩnh).
 + Điểm cuối: Tại Km25+118 giao với đường QL1A tại Km517+950 thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (trùng với điểm cuối đường tránh QL1A đoạn qua Thành phố Hà Tĩnh).
 b- Cấp hạng đường:
 - Cấp quản lý: Tuyến được thiết kế mới theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.
 - Cấp kỹ thuật: 80km/h.
 - Tần suất thiết kế 4% đối với nền đường, cống và cầu nhỏ.
 - Chiều rộng nền đường Bnền= 12m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 7m, chiều rộng lề 2x2,5m (gia cố mỗi bên 2m kết cấu như mặt đường).
 c- Công trình thoát nước trên tuyến:
 - Quy mô: Công trình trên tuyến được thiết kế dạng vĩnh cửu.
 - Tải trọng thiết kế cầu, cống: Hoạt tải HL93.
 - Tần suất thiết kế cầu lớn, cầu trung: P= 1%.

 III- Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ngang tránh ngập lũ Thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê nối đường Hồ Chí Minh:

 1- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ngang tránh ngập lũ Thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê nối đường Hồ Chí Minh .
 2- Mục tiêu dự án: Nhằm tránh ngập lũ cho đường QL15A, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi trên tuyến Thành phố Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê nối đường Hồ Chí Minh với huyện miền núi Hương Khê và các vùng trên tuyến đường đi qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh Quốc phòng trong khu vực phái Tây - Nam của tỉnh Hà Tĩnh.
 3- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận Thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và huyện Hương Khê.
 4- Quy mô đầu tư xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:
 a- Tuyến đường:
 - Tổng chiều dài tuyến: 40.000m.
 + Điểm đầu: Km0+00 giao với QL1A tại Km524, thuộc địa phận Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh.
 + Điểm cuối: Km40+00 giao với đường Hồ Chí Minh (huyện Hương Khê).
 b- Cấp hạng đường:
 - Đoạn Km0+00 - Km12+00 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h; Đoạn Km12+00 - Km40+00 thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, tốc độ thiết kế Vtk= 40km/h
 - Tần suất thiết kế 2% đối với nền đường, cống và cầu nhỏ.
 - Chiều rộng nền đường đoạn Km0+00 - Km12+00: Bnền= 12m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 7m, chiều rộng lề 2x2,5m (gia cố mỗi bên 2m kết cấu như mặt đường); đoạn Km12+00 - Km40+00: Bnền= 7,5m, Bmặt= 5,5m, chiều rộng lề 2x1,0m (gia cố mỗi bên 0,5m kết cấu như mặt đường)
 c- Công trình thoát nước trên tuyến:
 - Quy mô: Công trình trên tuyến được thiết kế dạng vĩnh cửu.
 - Tải trọng thiết kế cầu, cống: Hoạt tải HL93.
 - Tần suất thiết kế cầu lớn, cầu trung: P= 1%.

 IV- Dự án khắc phục giảm nhẹ thiên tai, cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 15A đoạn Khe Giao - Phúc Đồng và đoạn nối Quốc lộ 1A Thành phố Hà Tĩnh (tỉnh lộ 3):

 1- Tên Dự án: Dự án khắc phục giảm nhẹ thiên tai, cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 15A đoạn Khe Giao - Phúc Đồng và đoạn nối Quốc lộ 1A Thành phố Hà Tĩnh .
 2- Mục tiêu dự án: Giải quyết nhu cầu vận tải, đi lại, phục vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh Quốc phòng của tỉnh Hà Tĩnh.
 3- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận Thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và huyện Hương Khê.
 4- Quy mô đầu tư xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:
 a- Tuyến đường:
 - Tổng chiều dài tuyến: 32.509m.
 + Điểm đầu: Km0+00 giao với QL1A tại Km511+450, thuộc địa phận Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh.
 + Điểm cuối: Km32+509 giao với đường Hồ Chí Minh (huyện Hương Khê).
 b- Cấp hạng đường:
 - Đoạn Km0+00 - Km14+909 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h; Đoạn Km14+909 - Km32+509 thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 60km/h
 - Tần suất thiết kế 4% đối với nền đường, cống và cầu nhỏ.
 - Chiều rộng nền đường đoạn Km0+00 - Km14+909: Bnền= 12m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 7m, chiều rộng lề 2x2,5m (gia cố mỗi bên 2m kết cấu như mặt đường); đoạn Km14+909 - Km32+509: Bnền= 9,0m, Bmặt= 6,0m, chiều rộng lề 2x1,5m (gia cố mỗi bên 1,0m kết cấu như mặt đường)
 c- Công trình thoát nước trên tuyến:
 - Quy mô: Công trình trên tuyến được thiết kế dạng vĩnh cửu.
 - Tải trọng thiết kế cầu, cống: H30-XB80.
 - Tần suất thiết kế cầu lớn, cầu trung: P= 4%.

 V- Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 2:

 1- Tên Dự án: Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 2
 2- Mục tiêu dự án: Nối liền với các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 15A, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, bảo đảm an ninh Quốc phòng cho các vùng có tuyến đường đi qua.
 3- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận huyện Thạch Hà và huyện Can Lộc.
 4- Quy mô đầu tư xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:
 a- Tuyến đường:
 - Tổng chiều dài tuyến: 11.388m.
 + Điểm đầu: Km0+00 giao với QL1A tại Km503+400 (ngã Ba Giang).
 + Điểm cuối: Km11+388 tiếp giáp cầu Đồng Lộc.
 b- Cấp hạng đường:
 - Đoạn Km0+00 - Km1+400 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h; Đoạn Km1+400 - Km11+388 thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 60km/h
 - Tần suất thiết kế 4% đối với nền đường, cống và cầu nhỏ.
 - Chiều rộng nền đường đoạn Km0+00 - Km1+400: Bnền= 18m, chiều rộng mặt đường Bmặt= 12m, vỉa hè mõi bên rộng 3,0m; Đoạn Km1+400 - Km11+388: Bnền= 9,0m, Bmặt= 6,0m, chiều rộng lề 2x1,5m (gia cố mỗi bên 1,0m kết cấu như mặt đường).
 c- Công trình thoát nước trên tuyến:
 - Quy mô: Công trình trên tuyến được thiết kế dạng vĩnh cửu.
 - Tải trọng thiết kế cầu, cống: H30-XB80.
 - Tần suất thiết kế cầu lớn, cầu trung: P= 4%.

Các tin Dự án - Đấu thầu khác:

Lễ mở thầu dự án GTNT3 (19/9/2012)
Ban Quản lý và điều hành dự án tổ chức Lễ mở thầu (22/5/2012)
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC (21/11/2011)
Gắn biển công trình Chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (10/8/2011)
Lễ mở thầu TVKSTK BVTC và lập dự toán công trình đường tránh ngập lũ Thành phố Hà Tĩnh - Kẻ gỗ - Hương Khê (22/2/2011)
Mở thầu các gói thầu xây lắp công trình đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê – Vũng áng, đoạn Mỏ sắt Thạch Khê - Vũng Áng (16/2/2009)
Mở 1 gói thầu xây dựng hệ thống điện dự án đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng (26/9/2008)
Mở 5 gói thầu về TVTKKT dự án đường Ven biển - Thạch Khê – Vũng áng (26/9/2008)
Mở 1 gói thầu xây dựng hệ thống điện dự án đường nam cầu Cày đến cầu Thạch Đồng (26/9/2008)
Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 2 (25/9/2008)
Nâng cấp đường Quốc lộ 1A đoạn Nam tuyến tránh Thành Phố - Vũng áng Kỳ Anh (25/9/2008)
Dự án đầu tư XD công trình đường ngang tránh ngập lũ TP Hà Tĩnh - Kẻ Gỗ - Hương Khê nối đường Hồ Chí Minh (25/9/2008)
Dự án đầu tư XD công trình đường nối Quốc lộ 1A - Mỏ sắt Thạch Khê (25/9/2008)
Dự án XD công trình đường ven biển Xuân Hội - Thạch Khê - Vũng áng nối QL1A tại đèo Ngang (25/9/2008)
Một số dự án lớn trọng điểm trên địa bàn Tỉnh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com