Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 86
Tất cả: 5578897
Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI)
Tin đăng ngày: 21/10/2014 - 3350 lần xem
Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI)
 

Hội nghị có sự góp mặt của các đồng chí UVBTV Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ đảng  viên trong cơ quan Sở.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của BCHTW là trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức cơ sở Đảng và toàn thể đảng viên. Qua mỗi đợt học tập các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên kịp thời lĩnh hội những chủ trương mới của Đảng giúp cho mỗi tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách đúng đắn và hiệu quả.

Xuất phát từ tình hình thực tế là Nghị quyết TW5 khóa 8 về văn hóa ban hành từ 1998 đã không còn phù hợp sau hơn 15 năm tồn tại, Trung ương Đảng đã tiến hành đánh giá lại và ban hành nghị quyết mới về xây dựng & phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề mới theo đồng chí Bùi Xuân chính là: những diễn biến mới về tình hình văn hóa-xã hội, thực trạng văn hóa đang có một số mặt suy thoái nghiêm trọng; chuyển từ hội nhập kinh tế quốc tế sang hội nhập toàn diện với quốc tế; chuyển đổi mô hình phát triển đất nước từ chiều rộng sang chiều sâu...

Đánh giá một cách khách quan thì sau hơn 15 năm thực hiện NQTW5 khóa 8 sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người đã có chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng. Đó là tư duy lý luận về văn hóa đã có sự phát triển; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo; những phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số được nghiên cứu phục dựng; hoạt động tự do tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt tâm linh của nhân dân được quan tâm... Tuy nhiên nếu đem so sánh với các lĩnh vực khác thì những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa lại chưa phát triển tương xứng và chưa đủ tác động hiệu quả vào sự thay đổi con người. Đáng lo ngại hơn cả là là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong xã hội đang có chiều hướng gia tăng, trong khi đời sống tinh thần giữa các vùng miền, tầng lớp cũng có cách biệt lớn. Nguyên nhân của những vấn đề này phần lớn đến từ sự thiếu quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong lĩnh vực văn hóa.

Khắc phục thực trạng trên Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đề ra mục tiêu “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc và nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tàng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với 6 nhiệm vụ cơ bản: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng - hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng hoàn thiện thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa - tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trong đó nhấn mạnh mối liên hệ và vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Vân - UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối đã đem đến cái nhìn bao quát, trung thực về hiện trạng văn hóa xã hội hiện nay qua những dẫn chứng tiêu biểu. Mong muốn toàn thể cán bộ đảng viên Sở GTVT hoàn thành mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới vào năm 2020.

 Bài: Trần Thông

Các tin Tỉnh Hà Tĩnh khác:

Các tuyến đường giao thông kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới (25/10/2016)
HOẠT ĐÔNG 86 NĂM THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/2016) (22/10/2016)
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong quản lý, khai thác bến đò khách ngang sông (6/7/2016)
Tình trạng bong tróc, trơ đá mặt đường bê tông xi măng trên một số tuyến đường giao thông - nguyên nhân và một số giải pháp khắc phục, hạn chế (23/5/2016)
Tăng cường tuyên truyền chống đuối nước ở trẻ em hè 2016 (11/5/2016)
Sáng 11/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 (13/4/2016)
Về việc góp ý dự thảo “Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình thực hiện trong xây dựng và quản lý bảo trì đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. (14/2/2015)
Thông xe kỹ thuật cầu Đá Đón (Hương Sơn) (3/2/2015)
Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (13/11/2014)
Hội nghị nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI) (21/10/2014)
Hội nghị triển khai tuyên truyền Hiến pháp 2013 (27/8/2014)
Sớm đưa tuyến vận tải khách Hà Tĩnh – Khăm Muộn – Nakhon Phanom vào hoạt động (10/6/2014)
Bình yên trên đảo Sơn Dương (9/6/2014)
Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương vào kiểm tra và làm việc tại Hà Tĩnh. (27/3/2013)
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015 (26/2/2013)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com