Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1642
Tất cả: 5177209
Chut Ethnic People in Rao Tre Hamlet
Posted on: 13/8/2008 - 5551 lần xem
Chut Ethnic People in Rao Tre Hamlet
 

It is the only ethnic group in Ha Tinh who live in Rao Tre Hamlet at the foot of Ca Day Mountain in Huong Lien Commune, Huong Khe District. The hamlet consists of 25 households with over 100 people.

According to some documents, the Chut ethnic group was found in 1920 when they lived gregariously in leaf-made tents, camps or caves in Cua Ba, Ban Quat areas lying in between the two provinces of Ha Tinh and Quang Binh. They led a nomadic life in wild forests. In 1966, Ha Tinh Province's border guards discovered them and helped them settle down in Huong Vinh of Huong Khe, then later in Rao Tre Hamlet.

After 40 years of integrating in the community, the Chut people know how to cultivate wet rice, raise poultry and cattle and build their houses. Their children can go to school. However, the province’s leaders should pay more attention to issues to promote the socio-economic and cultural development of Chut ethnic group.

Các tin Investment invitation khác:

Some Projects Being Studied for Investment Registration (13/8/2008)
Some Projects with Investment Agreement Already Registered (13/8/2008)
Investment Projects Being Implemented (13/8/2008)
Investment Promotion Policies (13/8/2008)
The Economic Zone of the Districts Lying along the Ho Chi Minh Road (13/8/2008)
Phuc Trach Grapefruit (13/8/2008)
Khe May Orange (13/8/2008)
Vu Quang National Park (13/8/2008)
Vu Mon Waterfall (13/8/2008)
Chut Ethnic People in Rao Tre Hamlet (13/8/2008)
Relic Complex of Son Phong Citadel, Cong Dong and Tram Lam Temples (13/8/2008)
Gia Lach-Road 8-Cau Treo Border Gate Economic Zone (13/8/2008)
Gia Lach Industrial Park (13/8/2008)
Xuan Thanh Beach (13/8/2008)
Nguyen Du Cultural-Tourist Site (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com