Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1387
Tất cả: 5451051
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 12/11/2013 - 12639 lần xem
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh
 

TT

Họ và tên

Phòng, ban

EMail

1

Lương Phan Kỳ

Ban Giám đốc

Kylp.sgt@hatinh.gov.vn

2

Bùi Đức Đại

Ban Giám đốc

daibd.sgt@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Việt Thắng

Ban Giám đốc

thangnv.sgt@hatinh.gov.vn

4

Phan Văn Trung

Ban Giám đốc

trungpv.sgt@hatinh.gov.vn

5

Lê Thị Thu Thủy

Công đoàn Ngành

6

Lê Quốc Anh

Văn phòng

anhlq.sgt@hatinh.gov.vn

7

Đoàn Mạnh Tường

Văn phòng

tuongdm.sgt@hatinh.gov.vn

8

Dương Thị Thu

Văn phòng

thudt.sgt@hatinh.gov.vn

9

Lê Thị Thanh Mỹ

Văn phòng

myltm.sgt@hatinh.gov.vn

10

Lê Thành Trung

Văn phòng

Trunglt.sgt@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Trần Thông

Văn phòng

thongnt.sgt@hatinh.gov.vn

12

Trần Thị Hồng Vân

Văn phòng

vantth.sgt@hatinh.gov.vn

13

Phan Ngọc Thùy Chi

Văn phòng

 chipnt.sgt@hatinh.gov.vn

14

Nguyễn Quang Sơn

Phòng KH-TC

sonnq.sgt@hatinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Lý

Phòng KH-TC

lynt.sgt@hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Như Hiệu

Phòng KH-TC

hieunn.sgt@hatinh.gov.vn 

17

Nguyễn Thị Kiều Linh

Phòng KH-TC

linhntk.sgt@hatinh.gov.vn 

18

Lê Anh Sơn

Phòng KT-TĐ

Sonla.sgt@hatinh.gov.vn

19

Nguyễn Cao Quý

Phòng KH-TC

quync.sgt.sgt@hatinh.gov.vn

20

Nguyễn Duy Nam

Phòng KT-TĐ

namnd.sgt@hatinh.gov.vn

21

Phạm Tiến Hậu

Phòng KT-TĐ

haupt.sgt@hatinh.gov.vn 

22

Nguyễn Văn Mai

Phòng QLGT

mainv.sgt@hatinh.gov.vn 

23

Nguyễn Thừa Minh

Phòng QLGT

minhnt.sgt@hatinh.gov.vn

24

Trần Nam Long

Phòng QLGT

Longnl.sgt@hatinh.gov.vn

25

Nguyễn Ngọc Thành

Phòng QLGT

thanhnn.sgt@hatinh.gov.vn 

26

Nguyễn Xuân Bảo

Phòng QLPT&NL

baonx.sgt@hatinh.gov.vn

 

27

Nguyễn Tiến Dũng

Phòng QLPT&NL

Dungnt.sgt@hatinh.gov.vn 

28

Trần Quốc Đạt

Phòng QLPT&NL

dattq.sgt@hatinh.gov.vn

29

Đinh Việt Hà

Phòng QLPT&NL

Hadv.sgt.sgt@hatinh.gov.vn

30

Phan Thị Ái Vân

Phòng QLPT&NL

vanpta.sgt@hatinh.gov.vn

 

31

Nguyễn Vũ Mạnh Hà

Phòng QLPT&NL

hanvm.sgt@hatinh.gov.vn

32

Đoàn Hoài Nam

Phòng QLPT&NL

namdh.sgt@hatinh.gov.vn

33

Hoàng Thị Hiền

Phòng QLPT&NL

hienht.sgt@hatinh.gov.vn 

34

Nguyễn Thị Hạnh

Phòng QLPT&NL

hanhnt.sgt@hatinh.gov.vn 

35

Phan Ngọc Quyết

Thanh tra Sở

Quyetpv.sgt@hatinh.gov.vn

36

Nguyễn Trần Toản

Thanh tra Sở

toannt.sgt@hatinh.gov.vn

37

Trương Công Cải

Thanh tra Sở

caitc.sgt@hatinh.gov.vn 

38

Trần Văn Tùng

Ban QL&ĐH dự án GT

Tungtv.sgt@hatinh.gov.vn

39

Lê Việt Hòa

Ban QL&ĐH dự án GT

hoalv.sgt@hatinh.gov.vn

40

Nguyễn Văn Tân

Ban QL&ĐH dự án GT

tannv.sgt@hatinh.gov.vn 

41

Sử Văn Hoài

Ban GTNT

hoaisv.sgt@hatinh.gov.vn 

42

Hồ Thanh Bình

Ban GTNT

binhnt.sgt@hatinh.gov.vn

43

Lương Đình Sỹ

Trung tâm TVKTGT

syld.sgt@hatinh.gov.vn

44

Hồ Thanh Hậu

Trung tâm TVKTGT

hauht.sgt@hatinh.gov.vn

45

 

46

 

47

 

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com