Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 68
Tất cả: 5578879
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh.
Tin đăng ngày: 31/10/2013 - 4999 lần xem
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh.
 

1. Giám đốc: Lương Đình Sỹ

Điện thoại: 0913.852.268

Email: syld.sgt@hatinh.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Trần Đình Phượng

Điện thoại: 0912.011.379

Email:

3. Phó Giám đốc: Hồ Thanh Hậu

Điện thoại: 0904.444.883


1. Chức năng: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng tư vấn cho chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư xây dựng và an toàn bảo vệ môi trường các dự án đầu tư xây dựng giao thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh và các nhiệm vụ sau:

a, Lập kế hoạch và triển khai các biện pháp cải cách hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn và tổ chức quản lý của Trung tâm;

b, Tham gia với Phòng Kỹ thuật thẩm định kiểm tra chất lượng, tiến độ các công trình XDCB giao thông do các Chủ đầu tư và Ban QLDA ngoài ngành thực hiện;

c, Phối hợp với Phòng Kỹ thuật Thẩm định tham mưu cho Sở các chế độ, chính sách về quản lý kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng, tiến độ xây dựng các công trình giao thông;

d, Phối hợp với Văn phòng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Sở để quản lý đơn vị và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com