Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 66
Tất cả: 5578877
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông
Tin đăng ngày: 31/10/2013 - 7935 lần xem
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông
 

1. Giám đốc: Trần Văn Tùng

Điện thoại: 0913.294.414

Email: tungtv.sgt@hatinh.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tân

Điện thoại: 0982.047.368

Email:

3. Phó Giám đốc: Lê Việt Hòa

Điện thoại: 0913.294.038


1. Chức năng: Ban QL&ĐH dự án XDGT  có chức năng thay mặt chủ đầu tư quản lý và điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư và do các Ban Quản lý dự án Trung ương ủy thác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:  Ban QL&ĐH dự án xây dựng giao thông có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 08/12/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc kiện toàn Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông và các nhiệm vụ sau:

a, Lập kế hoạch và triển khai các biện pháp cải cách hành chính về tổ chức quản lý dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban;

b, Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng công trình và quản lý dự án đầu tư;

c, Phối hợp với Văn phòng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Sở để quản lý đơn vị và thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.

Các tin Giới thiệu chung khác:

Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh (24/8/2016)
Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở (10/2/2014)
danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh (12/11/2013)
Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh. (31/10/2013)
Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông (31/10/2013)
Thanh tra Sở (12/1/2009)
Văn phòng Sở (5/12/2008)
Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (10/11/2008)
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định (10/11/2008)
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái (10/11/2008)
Phòng Quản lý Giao thông (10/11/2008)
Phòng Kế hoạch-Tài chính (10/11/2008)
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh (5/10/2008)
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng (5/10/2008)
Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh (13/8/2008)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com