Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 128
Tất cả: 5578939
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Tin đăng ngày: 01/4/2015
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH
 

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan

Chuẩn bị

Lãnh đạo

Chủ trì

1

Sáng: 7h00’: - Tổ chức Lễ Chào cờ đầu tháng

 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Ủy ban Pháp luật Quốc hội (từ ngày 01 - 03/4/2015)

- Dự Đại hội Điểm xã Sơn Thọ - huyện Vũ Quang

Chiều: 16h00’: - Làm việc với Tòa Giám Mục

- VP UBND tỉnh

 

 

 

 

- Huyện V. Quang

 

- Ban Tôn giáo

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Sơn - PCT

2

Sáng: - Họp nghe kết quả thanh tra khoáng sản

- Họp BCĐ Đề án 946 tỉnh

 

Chiều: - Họp triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ

- Sở TN và MT

 

- BQL MS TK, huyện Thạch Hà

- Sở LĐ, TB XH

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Khánh - PCT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

3

Sáng: - Giao ban Dự án Ngàn Trươi - CT

- Làm việc với các Doanh nghiệp vận tải xe buýt về lắp đặt quản lý thiết bị giám sát hành trình

- Họp Ban nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác tư pháp, nội chính

Chiều: - Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4/2015

- Sinh hoạt Chi bộ huyện Vũ Quang

- Công bố Quyết định thành lập Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh

- BQL DA NT-CT

- Sở GT VT

 

 

- TT Ban Nghiên cứu, soạn thảo

 

- Ban TG Tỉnh ủy

 

- Huyện V. Quang

- Sở Công Thương

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Khánh - PCT

 

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT

4

Thứ Bảy

Sáng: - Kiểm tra các công trình sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ của Sở GTVT

Chiều: -  Kiểm tra công tác quản lý bến thủy nội địa và ĐK phương tiện tại huyện Can Lộc

 

- Quĩ BT ĐB tỉnh, Sở GT VT

- Sở GT VT, huyện Can Lộc

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

- Đ/c Khánh - PCT

 

5

Chủ Nhật

 

 

6

Sáng: - Giao ban tuần Thường trực Tỉnh uỷ và nghe kế hoạch BTC kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du

- Kiểm tra công tác chuẩn bị cho thả cá (cá Bón, cá Mú)

Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Kiểm tra dự án QL 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh

- Kiểm tra công công trình sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ tỉnh trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên

- TT + VPTU

 

 

- Sở NN và PTNT

 

- TT + VPTU

- Sở GT VT

 

- Quĩ BT ĐB tỉnh, Sở GT VT

 

- Đ/c Cự - BT, CT,

Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Ban TV Tỉnh ủy

- Đ/c Khánh - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

7

Sáng: - Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 10 (khóa XI) và Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVII

Chiều: - Họp nghe tình hình triển khai kế hoạch trung hạn 2016-2020

- Ban TG Tỉnh ủy

 

 

- Sở KH và ĐT, TC và các đơn vị liên quan

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

8

Sáng: - Làm việc với Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Hội nghị biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015”

­- Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý  I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2015  ­

- Họp Ban Chỉ đạo 881

- VP UBD tỉnh

 

- Hội ND tỉnh

 

- NH CS XH tỉnh

 

 

- TT BCĐ

- Đ/c Cự - BT, CT,

Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

 

- Đ/c Khánh - PCT

9

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh dự họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 09 đến 10/4/2015

Sáng: - Họp nghe dự thảo quy định tạm thời về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (theo Thông báo số 104 của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi mới, quản lý và phát triển Doanh nghiệp)

- Kiểm tra tiến độ thi công dự án Kênh trục Sông Nghèn

- Nghe báo cáo Đề án Quy hoạch vận tải taxi và Đề án Quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định trên địa bàn tỉnh

 

 

 

- Sở KH và ĐT, Sở TN và MT, XD

 

 

 

- Sở NN và PTNT

 

- Sở GT VT

 

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Khánh - PCT

10

Sáng: - Làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Họp nghe báo cáo Quy hoạch phát triển VH-TT Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

- Họp nghe tiến độ GPMB dự án Vincom

- Kiểm tra công tác GPMB, tiến độ thi công các công trình giao thông tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh

- Làm việc với Công ty Đăng Kiểm Hà Tĩnh

 

Chiều: - Họp nghe điều chỉnh Quyết định số 53 của UBND tỉnh

- Kiểm tra, tiến độ xây dựng Chợ Nam thị trấn Kỳ Anh

- Sở Tài chính,

Sở KH và ĐT

- Sở VH, TT DL

 

 

- UBND TP HT

- Sở GT VT

 

 

- Công ty MTV Đăng Kiểm

- Sở KH và ĐT

 

- Sở Công Thương

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Khánh - PCT

 

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

11

Thứ Bảy

Sáng: - Làm việc với UBKT Tỉnh ủy

- Kiểm tra xây dựng nông thôn mới

 

- UBKT Tỉnh ủy

- VP BĐP NTM

 

- Đ/c Cự - BT, CT

- Đ/c Sơn - PCT

12

Chủ Nhật

 

 

13

Sáng: - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Chiều: - Hội nghị triển khai và phát động tháng hành động an toàn thực phẩm (15/4/2015-15/5/2015)

- Họp Hội đồng Quản lý quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Phát triển đất

- Ban TV Tỉnh ủy   

 

 

- Sở Y tế

 

 

- Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

14

Sáng: - Họp thông qua Quy hoạch chuyển đổi 3 loại rừng

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Họp nghe kết quả về công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập

- Họp Ban Chỉ đạo các Dự án trọng điểm

- Sở NN và PTNT

- Ban NC Tỉnh ủy + VP Tỉnh ủy

- Sở Y tế

 

- BQL dự án

- Đ/c Cự - BT, CT,

Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

15

Sáng: - Họp trực tuyến về công tác cải cách hành chính

Chiều: - Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quý I/2015

- Hội thảo về công tác BV rừng Việt - Lào

- VP UBND tỉnh, Sở Nội vụ

- Ban TĐ - KT

 

- VP BCH

- Chủ tich, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Cự - BT, CT,

Đ/c Lĩnh - PCT

- Đ/c Sơn - PCT

16

Sáng: - Làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

- Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V và kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4

- Làm việc về quản lý cụm công nghiệp, mô hình quản lý cụm công nghiệp; rà soát việc triển khai thực kiện Kế hoạch 117/KH-UBND về phát triển cụm công nghiệp

Chiều: - Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Vũng Áng

­- Họp triển khai hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước

- Hội nghị đẩy nhanh công tác giao đất, giao rừng

- Ban DV Tỉnh ủy

- Liên minh HTX

 

- Sở Công Thương

BQL KKT tỉnh

 

 

- VP UBND tỉnh

 

 

-  VP UBND tỉnh

 

- Sở TN và MT, Sở NN và PTNT

- Đ/c Cự - BT, CT

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

 

 

- Đ/c Cự - BT, CT

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

17

Sáng: - Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

- Họp Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI

Chiều: - Họp Đảng ủy Quân sự tỉnh

- Họp BCĐ đổi mới, quản lý và PTDN về công tác kiểm tra, giám sát, quản lý DNNN thuộc tỉnh và rà soát việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN

- Họp nghe công tác chuẩn bị sơ kết 5 năm về nông thôn mới

- Kiểm tra tình hình hoạt động Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô

- VP UBND tỉnh

 

- Ban TĐ - KT

 

- BCH QS tỉnh

- Sở KH và ĐT

 

 

 

- VP BĐP NTM

 

- Sở Công Thương

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Cự - BT, CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

18

Thứ Bảy:

Sáng: - Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

- Tham dự Khai mạc Ngày Sách Việt nam 2015

Chiều: - Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015

 

- TT + VPTU

 

 

 

 

- Sở TT và TT

 

- VP BCH PCLB

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

19

Chủ nhật

 

 

20

Sáng: - Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy

- Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09 về Phát triển KHCN đến năm 2020

- Họp triển khai Đề án Hè Thu

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà và giao ban tuần

- Làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch

 

- Họp BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XD ĐSVH và nghe báo cáo Chương trình hành động Quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

- Kiểm tra một số mô hình sản xuất công nghiệp nông thôn

- VP Tỉnh ủy

 

- Sở KH và CN

 

- Sở NN và PTNT

- VP Tỉnh ủy + Huyện ủy T. Hà

 

- Sở Ngoại vụ và các ĐV liên quan

- Sở VH, TT DL

 

 

 

- Sở Công Thương

 

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - BT, CT

 

 

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

21

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn

Chiều: Họp Sơ kết khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

- VP Tỉnh ủy + Huyện ủy H. Sơn

- Sở  NN và PTNT

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Sơn - PCT

22

Sáng: - Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Kiểm tra, tiến độ xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại tổng hợp siêu thị thị xã Hồng Lĩnh

Chiều: - Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh

- Ban TG Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Sở Công Thương

 

 

- Ban TC Tỉnh ủy

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

 

- Ban TV Tỉnh ủy

23

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Họp nghe Báo cáo tiến độ, kết quả các cuộc thanh tra (tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 65 QĐ/TT ngày 12/3/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh)

- TT + VPTU

- Thanh tra tỉnh

- Ban TV Tỉnh ủy

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

24

Sáng: - Hội nghị xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của Lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, nhân sỹ, trí thức là con em Hà Tĩnh sống, làm việc tại Hà Nội

- Tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng Học sinh giỏi năm học 2014 - 2015

Chiều: - Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ  kiểm soát thủ tục hành chính

- Ban TV Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Sở GD và ĐT

 

- Ban TĐ - KT

 

- Sở Tư pháp

- Ban TV Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Lĩnh - PCT

25

 

Thứ Bảy: - Làm bù ngày nghỉ Thứ 4(29/4)

Sáng: - Hội nghị xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, nhân sỹ, trí thức là con em Hà Tĩnh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh

- Họp Ban Tổ chức Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du

- Họp tiếp tục triển khai công tác QLTT, chuyển đổi chợ, tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh

 

- Ban TV Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Sở VH, TT DL

 

- Sở Công Thương

 

- Ban TV Tỉnh ủy

 

 

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

26

Chủ nhật

Sáng: - Hội nghị điển hình tiên tiến ngành thanh tra tỉnh

 

- Thanh tra tỉnh

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

27

Sáng: - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ với lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tỉnh uỷ

- Kiểm tra PCCN, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, nước thải trong cụm công nghiệp (Bắc Quý, Thái Yên, Trường Sơn…)

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc Liên đoàn Lao động tỉnh và giao ban tuần

- Giao ban dự án nước Vũng Áng

- TT + VP TU

 

- Sở Công Thương

 

 

- VP TU + Liên Đoàn LĐ tỉnh

- BQL KKT tỉnh

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

 

- Đ/c Cự - BT, CT

 

- Đ/c Sơn - PCT

28

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

 

 

29

Nghỉ lễ 30/4

 

 

30

Nghỉ lễ 30/4

 

 

Các tin khác:

Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh (01/4/2015)
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh (2/2/2015)
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh (1/1/2015)
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh (8/1/2014)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com