Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 122
Tất cả: 5578933
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Tin đăng ngày: 1/1/2015
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH
 

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan

Chuẩn bị

Lãnh đạo

Chủ trì

1

Nghỉ Tết dương lịch

Chiều: - Kiểm tra tiến độ DA nước Vũng Áng

 

- BQL KKT tỉnh

 

- Đ/c Sơn - PCT

2

Nghỉ Tết dương lịch

Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

- Công an tỉnh

 

- Đ/c Cự - CT

3

Thứ Bảy

 

 

4

Chủ nhật

Chiều: 14h00’- Tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

 

- Sở Nội vụ

 

- Đ/c Cự - CT

 

5

Sáng: - 7h00’ Tổ chức Lễ Chào cờ đầu tháng

 

- Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, VP UBND tỉnh

- Kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh

Chiều: - Gặp mặt đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 năm học 2014-2015

- Họp Đoàn công tác Tỉnh uỷ chỉ đạo huyện Vũ Quang

- VP UBND tỉnh

 

- VP UBND tỉnh

 

- Công an tỉnh,

Sở GTVT, TNMT

- Sở GD và ĐT

 

- Huyện V. Quang

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Cự - CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

6

Sáng: - Làm việc với ngành Tài chính và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh

- Tổng kết ngành VH, TT và DL

- Kiểm tra công tác GPMB huyện Kỳ Anh

Chiều: - Hội nghị giao ban Báo chí tháng 01/2015

- Kiểm tra tiến độ xây dựng các trại nái

- Sở Tài chính,

Quỹ ĐT - PT tỉnh

- Sở VH, TT&DL

- Huyện Kỳ Anh

- Ban TG Tỉnh ủy

 

- Sở NN và PTNT

- Đ/c Cự - CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Sơn - PCT

7

Sáng: - Kiểm tra các công trình trọng điểm

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Họp Ban Chỉ đạo 881

Chiều: - Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành Thuế

- Họp hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh

- Họp nghe các nội dung chuẩn bị tổng kết Nông thôn mới năm 2014

- Các BQL Dự án

- Đài PT và TH

 

 

- BCĐ 881

- Cục Thuế tỉnh

 

- Sở KH và CN

- VP BĐP NTM

- Đ/c Cự - CT,

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - PCT

8

Sáng: - Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Chiều: - Họp HĐ Thi đua - Khen thưởng tỉnh

- Hội nghị Tổng kết công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Kiểm tra công tác GPMB huyện Kỳ Anh

- Kiểm tra Cụm Công nghiệp Yên Huy, chợ Nghèn và hoạt động quản lý thị trường, huyện Can Lộc

- BCH QS tỉnh

 

 

- Ban TĐ-KT tỉnh

- Ban Dân vận TU

 

 

- Huyện Kỳ Anh

- Sở Công Thương

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Đ/c Cự - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT

9

Sáng: - Kiểm tra Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang

- Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 của Ngân hàng CSXH tỉnh

Chiều: - Tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Tĩnh

- Làm việc với Trường Chính trị Trần Phú về công tác đào tạo cán bộ NTM

- Sở NN và PTNT, BQLDA NT - CT

- NH CSXH tỉnh

 

- CT TNHH MTV MT ĐT Hà Tĩnh

- Trường Chính trị Trần Phú

- Đ/c Cự - CT,

Đ/c Sơn -PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT

 

- Đ/c Cự - CT

 

- Đ/c Sơn -PCT

10

Thứ Bảy

Sáng: - Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới

 

- Kiểm tra công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh

- Sơ kết tổng rà soát chính sách người có công

Chiều: - Kiểm tra công tác GPMB huyện Kỳ Anh

 

- VP BĐP NTM

 

- Công an tỉnh,

Sở GTVT, TNMT

- Sở LĐ, TB&XH

- Huyện Kỳ Anh

 

- Đ/c Cự - CT,

Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - CT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - PCT

11

Chủ Nhật

 

 

12

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh và nghe báo cáo 1 số vụ giải quyết khiếu tố 1 số vụ tồn đọng

- Họp Ban Chỉ đạo dự án IWMC lần 2 tại Hà Nội

Chiều: - Giao ban tuần Thường trực Tỉnh uỷ

- Họp thống nhất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ven biển và cắm mốt 3 loại rừng

- Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015 của Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- VP UBND tỉnh,

Thanh tra tỉnh

- Ban ĐP dự án SRDP-IWMC

- TT + VPTU

- Sở NN và PTNT

 

- Ngân hàng NN

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

- Đ/c Cự - CT

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

13

Sáng: - Tổng kết công tác Thi đua Khen thưởng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Nghe quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2030

Chiều: - Họp Đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý thuế, QLTT, chợ, hộ kinh doanh cá thể, tiêu thụ hàng sản xuất nội tỉnh

- Ban TĐ-KT tỉnh

 

 

- Sở NN và PTNT

 

- Đoàn CT số 3

- Đ/c Cự - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

14

Sáng: - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường

- Họp BCĐ giảm nghèo - Quỹ hỗ trợ dạy nghề

- Kiểm tra công tác quản lý thị trường chợ Hôm, huyện Đức Thọ và chợ Phố Châu, huyện Hương Sơn

- Ban Tổ chức TU

 

- Sở LĐ, TB&XH

- Sở Công Thương

- Ban TV Tỉnh ủy

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT

15

Sáng: - Tiếp công dân định kỳ tháng 1/2015

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm năm 2014 (ngày 15-16/01/2014)

- Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Phòng Tiếp CD

- TT +VPTU

 

- Thanh tra tỉnh

- Đ/c Sơn - PCT

- Ban TV Tỉnh ủy

 

- Đ/c Lĩnh - PCT

16

 Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm năm 2014

- Hội nghị liên tịch giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2015

- TT +VPTU

 

- Bộ TL QK4

- Ban TV Tỉnh ủy

 

- Đ/c Cự - CT

17

Thứ Bảy

Sáng: - Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

- VP BĐP NTM

 

- Đ/c Cự - CT,

Đ/c Sơn - PCT

18

Chủ Nhật

Sáng: - Đón và làm việc với Đoàn Quỹ hỗ trợ Đại học của Đức

 

- Sở Ngoại vụ,

UBND huyện HS

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

19

Sáng: - Kiểm tra Dự án nước Vũng Áng

Chiều: - Giao ban tuần Thường trực Tỉnh uỷ

- Họp Ban Chỉ đạo nước sạch

- BQL KKT tỉnh

- TT + VPTU

- TT BCĐ

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Cự - CT

- Đ/c Sơn - PCT

20

Sáng: - Họp BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và ra Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ

Chiều: - Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện CCHC năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Kiểm tra dự án cá mú, cá bơn, bào ngư

- Ban TG Tỉnh ủy, Sở KH và CN

 

 

 

- Sở Nội vụ

 

 

- Sở NN và PTNT

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

 

- Đ/c Cự - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

21

Sáng: - Kiểm tra các công trình trọng điểm

- Nghe các Đề án ngành Y tế

- Họp triển khai công tác xây dựng giao thông, thủy lợi, nội đồng

Chiều: - Họp Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp

- Các BQL DA

- Sở Y tế

- Các Sở: TC, GT, NN và PTNT

- Sở KH và ĐT

 

- Đ/c Cự - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - PCT

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

22

Sáng: - Hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

- Kiểm tra công tác GPMB huyện Kỳ Anh

- Ban TG Tỉnh ủy

 

 

- Huyện Kỳ Anh

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

- Đ/c Sơn - PCT

23

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở an toàn làm chủ tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Họp soát xét công tác giao đất, giao rừng

- TT Ban Chỉ đạo

 

 

- Sở TN và MT,

Sở NN và PTNT

- Đ/c Cự - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

24

Thứ Bảy

Sáng: - Kiểm tra xây dựng Nông thôn mới

 

Chiều: - Giao ban Dự án nước Vũng Áng

 

- VP BĐP NTM

 

- BQL KKT tỉnh

 

- Đ/c Cự - CT,

Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Sơn - PCT

25

Chủ Nhật

 

 

26

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh

 

Chiều: - Giao ban tuần Thường trực Tỉnh uỷ

- Kiểm tra lưu vực hồ Bộc Nguyên

- VP UBND tỉnh

 

- TT + VPTU

- Sở Xây dựng,

TN và MT

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

- Đ/c Cự - CT

- Đ/c Sơn - PCT

27

Sáng: - Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh, tổng kết hoạt động các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

- BTV Tỉnh ủy

- Ban Thường vụ TU

28

Sáng: - Họp Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

- Kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc

Chiều: - Họp BCĐ vì sự tiến bộ Phụ nữ

- TT Ban Chỉ đạo

 

 

- Sở NN và PTNT

- Sở LĐ, TB&XH

- Đ/c Thiện - PCTTT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

- Đ/c Thiện - PCTTT

29

Sáng: - Tham dự Lễ Khánh thành Cụm công trình Đập dâng Lạc Tiến - Tuynel kênh dẫn

- BQL KKT tỉnh

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

30

Sáng: - Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác đảm bảo ATGT năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Chiều: - Họp các xã dưới 7 tiêu chí NTM

- Ban ATGT tỉnh

 

 

- VP BĐP NTM

- Đ/c Cự - CT

 

 

- Đ/c Sơn - PCT

31

Thứ Bảy

Sáng: - Thường trực Tỉnh uỷ gặp mặt cán bộ chủ chốt tỉnh đã nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền Ất Mùi

- Dự Lễ vinh danh dân ca Ví giặm Nghệ Tĩnh

 

- TT + VPTU

 

 

 

- Sở VH, TT&DL

 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

 

- Đ/c Thiện - PCTTT

Các tin khác:

Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh (01/4/2015)
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh (2/2/2015)
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh (1/1/2015)
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh (8/1/2014)
Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com