Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1235
Tất cả: 5309311
HA TINH PROVINCE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Infrastructure
Xem chi tiết

 Ha Tinh serves as a bridge linking the North and the South of Vietnam and an important transport hub on the East-West corridor with important routes running through the province, Highway 1A, railways, the Ho Chi Minh Road, sea routes (North-South transport axis), Road 8 and Highway 12 (East-West corridor axis).

Social Security
Xem chi tiết

One of the goals of Ha Tinh’s socio-economic development is to ensure social order, security and safety and become a province without criminals and drug-traffickers and addicts.

Labour Force
Xem chi tiết

Ha Tinh has a population of 1,289,600 people including 678,244 people in the working age, accounting for 52.59% of the population. The metropolitan areas account for 11.05% and the rural areas account for 88.95%.

Natural resources
Xem chi tiết

Apart from 357 reservoirs with a total capacity of more than 700 million m3, the Province is building Xuan Hoa reservoir with a capacity of 15.8 million m3, a reservoir on the Tri River’s upstream with a capacity of 25.4 million m3, the multi-purpose irrigation project of Ngan Truoi-Cam Trang with a capacity of nearly 800 million m3.

Geographical Position – Land – Climate
Xem chi tiết

Ha Tinh is located in northern central Vietnam, at 17054’-18038’ latitude north and 105011’-106036’ longitude east. It borders Nghe An Province to the north, Quang Binh Province to the south, Laos to the west (145km) and the East Sea to the east (137km).

Ha Tinh – A History of Formation and Development
Xem chi tiết

Archaeological studies in Nghi Xuan, Thach Duc and Duc Tho and cultural, historical and language information shows that tens of thousands of years ago, prehistoric people came to settle in this area which might have been the great centre of the pre-Dong Son Civilization.

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Department of Planning and Investment Ha Tinh province
Addresss: 70 street - Ha Tinh city - Ha Tinh province
Tel / Fax: 039.856750 / 039. 892808 / Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Design by TVC Media - Website: http://sarahitech.com