Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 424
Tất cả: 5584893
GIỚI THIỆU CHUNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Lãnh đạo Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở giao thông và vận tải Hà Tĩnh

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thuộc Văn phòng

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Văn phòng trên cơ sở chuyển đổi Phòng TCHC Sở thành Văn phòng được quy định tại Quyết định số 130 /QĐ-SGTVT-TC ngày 30 /01/20007 của Giám đốc sở.

Lịch sử và truyền thống Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh
Xem chi tiết

Ngành GTVT Hà Tình được thành lập năm 1945, trải qua 60 năm liên tục chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cán bộ công nhân viên Ngành giao thông vận tải Hà Tĩnh đã cùng quân và dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng dựng Chủ nghĩa Xã hội.

Hãy mặc áo phao khi đi đò
Xem chi tiết

Để đảo bảo an toàn cho mình hãy mặc áo phao khi qua đò

Đội mũ bảo hiểm cho mình và cho người thân
Xem chi tiết

Vì bạn, vì gia đình hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Cơ cấu tổ chức
Xem chi tiết

Sở Giao Thông Vận Tải Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Xem chi tiết

Cơ quan Sở quy định văn bản này bao gồm Văn phòng, Thanh tra, các phòng tham mưu ,  các Ban quản lý và điều hành dự án, các Trung tâm của Sở (Gọi chung là các phòng , ban, đơn vị thuộc Cơ quan  Sở).

Giới thiệu chung
Xem chi tiết

Sở Giao thông- Vận tải Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải gồm: Đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn Tỉnh.

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 |

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com