Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 350
Tất cả: 5175917
GIỚI THIỆU CHUNG - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Danh bạ điện thoại các phòng ban Sở GTVT Hà Tĩnh

Chức năng, nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GTVT được quy định tại Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 2858/2010/QĐ-UBND ngày 28/09/2010 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở GTVT

danh sách thư điện tử Sở GTVT Hà Tĩnh

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật Giao thông Hà Tĩnh.

Ban Quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông

Thanh tra Sở

Thanh tra giao thông vận tải Hà Tĩnh là cơ quan của Sở GTVT Hà Tĩnh, thuộc hệ thống thanh tra giao thông vận tải, Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Sở

Giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức, phòng, ban, đơn vị thuộc Cơ quan Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở, thực hiện công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng; trực tiếp quản lý công tác hành chính quản trị cơ quan. Tham mưu quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ chính sách đối với người lao động; chế độ chính sách cho tổ chức và cá nhân người có công đối với Ngành.

Ban Quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp Hà Tĩnh
Xem chi tiết

Ban quản lý dự án phát triển giao thông và quản lý Vốn sự nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Sở, được ủy quyền thực hiện chức năng quản lý và tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về công tác khoa học kỹ thuật chuyên ngành; thẩm định kỹ thuật và quản lý chất lượng các công trình giao thông; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong Ngành

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về quy hoạch, phát triển vận tải; quản lý phương tiện vận tải thuỷ, bộ, phương tiện thi công cơ giới hoạt động trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền được giao

Phòng Quản lý Giao thông

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước hệ thống đường bộ, đường sông, công trình giao thông trên địa bàn Tỉnh, bao gồm: Đường Trung ương; đường Tỉnh; đường Huyện; đường GTNT; đường Chuyên dùng khác và hệ thống đường sông

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về: Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT và GTNT; duy tu bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải; phát triển các ngành, nghề về GTVT; quản lý tài chính, tài sản toàn ngành

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 |

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

953/QĐ-SGTVT-VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý III năm 2017
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com