Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1809
Tất cả: 5454677
SÁT HẠCH LÁI XE - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 12 năm 2012

1. Lịch sát hạch ô tô tháng 11 năm 2012

2. Lịch Sát hạch mô tô tháng 11 năm 2012

Lịch sát hạch ô tô tháng 10

Lịch sát hạch ô tô tháng 10

Lịch Sát hạch mô tô tháng 10

Lịch Sát hạch mô tô tháng 10

1. Lịch sát hạch ô tô tháng 8 năm 2012

2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 8 năm 2012

1. Lịch sát hạch ô tô tháng 7 năm 2012

2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 7 năm 2012

1. Lịch sát hạch ô tô tháng 6 năm 2012

2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 6 năm 2012

2. Lịch điều động sát hạch mô tô tháng 5 năm 2012

[Trang đầu] - [ Trang trước ] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Bảng Tổng hợp kê khai giá cước vận tải

3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Chỉ dẫn kỹ thuật đường địa phương, hợp phần đường dự án LRAMP

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com