Thông tin Quảng cáo

Số lượt truy cập
Hôm nay: 1620
Tất cả: 5307811
VĂN BẢN PHÁP QUY - SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ TĨNH
Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

download Download văn bản tại đây
Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

download Download văn bản tại đây
Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

download Download văn bản tại đây
Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

download Download văn bản tại đây
Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

download Download văn bản tại đây
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

download Download văn bản tại đây
Số: 1265/SGTVT-KH ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Về việc góp ý kiến về điều chỉnh, bổ sung QH chi tiết hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các tuyến VTHK bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

download Download văn bản tại đây
Ban hành Hướng dẫn phân cấp loại đường, quy mô kỹ thuật, quy trình kỹ thuật thi công...

Nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 -2020; Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đã ban hành Hướng dẫn số 1112/HD-SGTVT về việc

download Download văn bản tại đây
2904/QĐ-SGTVT-VT ngày 09/10/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2017

Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý IV năm 2017

download Download văn bản tại đây
Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017

953/QĐ-SGTVT- VT ngày 10/4/2017 Về việc Quyết định điều chỉnh, bổ sung biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2017

download Download văn bản tại đây
Điều chỉnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/12/2016, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 46/2016//TT-BGTVT quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa Việt Nam. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hệ thống đường thủy nội địa quốc gia gồm 06 tuyến (sông La, sông Ngàn Sâu đoạn Km+00-Km27+00, sông Rào Cái, sông Gia Hội, sông Nghèn và Kênh Nhà Lê) được điều chỉnh gộp lại thành 03 tuyến chính, chiều dài 167,5km, cụ thể:

download Download văn bản tại đây
Số 876/SGTVT-VP ngày 31/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020

về việc đề nghị cung cấp số liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT thời kỳ 2011-2020

download Download văn bản tại đây

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Lịch làm việc
Lịch công tác tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh

Văn bản pháp quy

Số 3212/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Về việc phê duyệt, ban hành hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020

Số 3247/SGTVT-KH ngày 02/11/2017 về việc phối hợp kiểm tra, thống nhất quy hoạch các điểm đấu nối vào các tuyến Quốc lộ trên bàn tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động thí nghiệm chuyên ngành trong xây dựng công trình giao thông

Số 1614/KL-SGTVT-TTr ngày 13/6/2017 về kết luận kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các điều kiện KDVT hàng hóa bằng xe ô tô tại Công ty TNHH vận tải Thảo Phương

Số 1610/Ctr-SGTVT-KH ngày 12/6/2017 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí giai đoạn 2016-2020 và năm 2017

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại / Fax: 039.856613 - Email: info@gtvthatinh.gov.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.com